Redaktionen | Förbundsordförande

”Vi gör pensionerna till en valfråga”

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-01-26

I mitten av december kom beskedet om en ny pensionsöverenskommelse. Även om beskedet borde ha kommit för flera år sedan, så är det positivt att politiken sätter ned foten kring premiepensionen och pensionsåldern. Det är bra att oseriösa företag som lurar pensionssparare på deras pensionspengar stoppas. Och när det gäller pensionsåldern är det avgörande att angränsande trygghetssystem följer med upp i åldrarna. Inte minst är det viktigt att det sätts in åtgärder för att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet. Jag vill också se betydligt bättre möjligheter för seniorer att kunna göra en andra karriär.

För de pensionärer som har det allra sämst är en förstärkning av grundskyddet välkommen och efterlängtad, likaså det höjda taket i bostadstillägget. Men sedan en lång tid har SPF Seniorerna understrukit att det finns en stor grupp – uppemot hälften av landets pensionärer – med inkomstnivåer som inte ligger så mycket hög-re än en garantipensionär med fullt bostadstillägg. I denna breda grupp har många arbetat heltid i 40 år. Men i överenskommelsen finns dessvärre inga förslag som förstärker ekonomin för denna stora grupp som har det »näst sämst«. Det är horribelt att ett helt liv i arbete inte är mer värt!

Det måste vara självklart att ett långt arbetsliv ska löna sig i pensionskuvertet.

Det måste vara självklart att ett långt arbetsliv ska löna sig i pensionskuvertet för alla. Det gör det inte idag – och inte heller efter att pensionsöverenskommelsen träder i kraft. Från SPF Seniorerna kommer vi därför att göra pensionerna till en valfråga. Vi ska ställa politiker över hela landet till svars för dagens pensionsnivåer och kräva svar på vad de vill göra för att få till ett bättre pensionssystem. Och påminna dem om vår medlemsundersökning från i höstas, där nära varannan senior säger sig att i valet kunna byta till ett parti som prioriterar äldrefrågor.

I höstas tog jag initiativ till att träffa flera av de politiska ungdomsförbundens ordförande på en lunch. Vi hade massor av intressanta och spännande saker att diskutera. En stor fråga som vi har gemensam över generationsgränserna är just pensionssystemet. Det underfinansierade system vi har idag lägger också grund för kommande generationer av fattigpensionärer. En större förändring måste därför till så att vi får pensioner som går att leva på efter ett helt arbetsliv.

Strax före jul kom också Pensionsmyndighetens besked om hur pensionen blir 2018. I genomsnitt handlar det om en höjning på 380 kronor efter skatt, mycket tack vare den skattesänkning på pensionsinkomster som riksdagens alla partier ställt sig bakom. Men efter ett års tillskott kommer pensionerna åter halka efter löner, hyror och livsmedelskostnader. Det håller inte. Pensionsnivåerna är för låga och halkar efter mycket annat i samhället. Tillsammans måste vi därför se till att pensionerna blir en valfråga.

Eva Eriksson, ordförande i SPF seniorerna

 

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-01-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas