Redaktionen | Förbundsordförande

Vi gör skillnad!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-12-10

År 2018 lider mot sitt slut. Det har varit ett spännande och intensivt år för hela organisationen, inte minst i samband med valen i september. Jag är både stolt och tacksam för det arbete som bedrivs ute i distrikt och föreningar. Utan er hade landets seniorer inte haft lika kul, inte haft lika många vänner och inte haft företrädare som kämpade för bättre seniorpolitik i samtal med kommun och landsting. Samtidigt kan jag konstatera att det finns mer vi kan och ska göra på flera sakpolitiska områden. SPF Seniorerna gör skillnad.
Under hösten har förbundet lyft den viktiga frågan om undernäring som verkligen är en dold epidemi. Ändå är det få som talar om detta. Men undernäring finns i hemmen, på sjukhus och på omsorgboenden. En ny rapport, som SPF Seniorerna medverkat till, har kartlagt undernäringens omfattning. Uppskattningsvis 400 000 svenskar befinner sig i riskzonen, många av dem är äldre människor. Vi kan och ska motverka detta runt om i landet. Ställ krav på din kommun: vi vill se fler dietisttjänster, att personal utbildas i nutritionsfrågor, att måltiden ges större utrymme och att det införs kvalitetsmål kopplat till arbetet med undernäring.

En fråga som vi förhoppningsvis snart kan lägga till handlingarna är den orättvisa högre skatten.

Ofrivillig ensamhet och social isolering är en lika stor riskfaktor för död i förtid som rökning och en större riskfaktor än fetma och fysisk inaktivitet. I SCBs undersökningar av levnadsförhållanden uppger omkring var tredje i gruppen 85 år och äldre att de känt sig ensamma den senaste tvåveckorsperioden. Tillsammans med SKPF och PRO har vi av regeringen tilldelats medel för ett projekt som syftar till att minska ensamheten bland landets seniorer. Det är både angeläget och viktigt att vi sprider de metoder och erfarenheter som finns runt om i landet och kraftsamlar för att minska ensamheten bland äldre.

Vi kan glädjas åt att många års idogt påverkansarbete från SPF Seniorernas sida har gett resultat!

En fråga som vi förhoppningsvis snart kan lägga till handlingarna är den orättvisa högre skatten på pensionsinkomster. Den högre skatten på pensioner har successivt sänkts av de senaste regeringarna. Riksdagens partier har enats om att i övergångsbudgeten ha med en skattesänkning för pensionärer. Den innebär i korthet att skatten på pensionsinkomster mellan cirka 17 000 och 97 500 kronor sänks och skatteskillnaden försvinner. Skatteskillnaden har sedan tidigare utjämnats för inkomster upp till cirka 17 000 kronor. Vi kan glädjas åt att många års idogt påverkansarbete från SPF Seniorernas sida har gett resultat!
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och förtroendevalda för det gångna året och önska en riktigt god jul! Samtidigt riktar jag också ett varmt tack till förbundskansliet för det värdefulla arbete ni gör.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-12-10
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas