Redaktionen | förbundsordförande

Vi kräver en rättvis vård

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-06-16

En god och jämlik vård oavsett ålder och var i landet man bor är inget önskemål utan ett rättmätigt krav.
Tyvärr visar verkligheten om och om igen att så inte är fallet.
Hur snabbt och vilken sorts behandling man får för samma tillstånd kan variera stort mellan regionerna och vi ser även skillnader i förebyggande insatser. Inte minst de nationella screeningprogrammen som syftar till att minska såväl risken för sjukdom hos individen som behovet av vårdinsatser.
Socialstyrelsen rekommenderar idag regionerna att erbjuda kostnadsfri screening för vissa sjukdomar. Samtliga har någon form av övre åldersgräns vilket innebär att många seniorer utestängs från dessa viktiga insatser.
Socialstyrelsen försvarar åldersgränserna med att det saknas vetenskap om nyttan med screening bland äldre patienter. Detta är dock inte helt sant. Internationella studier visar att äldre kvinnor har samma nytta av mammografi som yngre. Vi vet också att flertalet cancersjukdomar blir vanligare ju äldre vi blir. Och inte minst har vi H70-studierna vid Göteborgs universitet som visar att 70-åringars hälsa är bättre än någonsin. Trots detta kvarstår åldersgränserna.

Att exkludera en stor del av befolkningen från förebyggande insatser endast baserat på ålder är inget annat än ren och skär diskriminering. Så här kan vi inte ha det – det är ålderism.
Och än allvarligare blir det då det är det offentliga som står bakom sådana signaler. Äldre diskrimineras om och om igen. Man talar om oss äldre, men inte med oss. Det beslutas om saker som i högsta grad berör oss men vi blir inte tillfrågade. Det bidrar till ålderismen i samhället och att seniorer värderas som mindre viktiga än andra.
Alla måste rannsaka sitt sätt att se på äldre, men till att börja med måste det offentliga upphöra med att bedöma människor olika. Forskningen måste inkludera även äldre människors behov. Respekt, omtanke och människors lika värde måste styra. Och det offentliga måste ta ansvar och gå i bräschen.

Detta är frågor vi som förbund ska fortsätta kräva. Men först väntar oss en härlig sommar. En sommar när vi äntligen kan träffas och umgås med nära och kära mer som vanligt. Det har vi alla gjort oss förtjänta av.

 

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-06-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas