Redaktionen | Förbundsordförande

Vi ska göra 265 000 röster hörda!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2017-11-07

Allt fler människor i Sverige blir allt äldre. Idag är medellivslängden 82,5 år och vi är dessutom friskare och piggare allt högre upp i åldrarna. Vi lever nu närmare en fjärdedel av våra liv efter 65 – och det tycker jag är helt fantastiskt. Samtidigt är det viktigt att vi under denna livsfjärdedel får leva ett så gott liv som möjligt. Dock kan jag konstatera att kunskapen om oss äldre och om åldrandet inte ökar nämnvärt.

kunskapen om äldrefrågor inom omsorgen måste öka

För några veckor sedan träffade jag statsminister Stefan Löfven och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson på regeringskansliet och då samtalade vi om att kunskapen om åldrandet är för låg i Sverige. Det var ett bra möte, där jag fick möjlighet att lyfta frågan om hur viktigt det är att utveckla forskningen om och för äldre – inte minst underströk jag hur viktigt det är att kunskapen om äldrefrågor inom omsorgen måste öka och att äldres sjukdomar är en eftersatt del i vårdutbildningarna, vilket måste åtgärdas.

Äldreomsorgen och sjukvården är två av de samhällsfrågor som ni medlemmar har svarat att ni tycker är viktigast för er som seniorer, när förbundet gjorde sin Seniorpanelundersökning inför valet nästa år. Andra frågor som ni vill att vi ska fokusera på i valrörelsen är bostäder, pensioner och pensionssystemet samt lägre skatt på pensionsinkomster.
Ni tycker också att det är viktigt att förbundet lyfter frågor om friskvård och hälsa och hur vi ska motverka ensamhet bland äldre. För mig och alla förtroendevalda i distrikt och föreningar är det värdefullt med denna återkoppling, så att vi prioriterar rätt i våra insatser. Nu ska vi arbeta vidare tillsammans i hela förbundet för att se till att göra 265 000 medlemmars röster hörda!

Seniorer är sorgligt underrepresenterade i politiska församlingar – särskilt i riksdagen. Vi är en outnyttjad kraft och vår erfarenhet borde tas bättre tillvara av de politiska partierna. 26 procent av valmanskåren är 65 år eller äldre. Trots det visar siffror från Valmyndigheten att endast 2,6 procent av de som valdes in i Sveriges riksdag vid valet 2014 var 65 år eller äldre.

Det är hög tid att våra partier tar ansvar för seniorernas representation!

Siffror från förra valet visar också att den bristande representationen inte beror på att de saknas kandidater – 13,5 procent av kandidaterna var 65 år eller äldre. Problemet ligger istället i att äldre kandidater placeras för långt ner på listorna för att ha en realistisk chans att väljas in.
SPF Seniorerna genomför därför under hösten kampanjen Fler seniorer i riksdagen, där vi på hemsidan, på Facebook och i media lyfter och debatterar frågan om underrepresentationen av seniorer i politiska församlingar. Vi kommer också att i valrörelsen uppmana till att kryssa seniora kandidater innan valsedeln läggs i urnan på valdagen.

När resultaten räknas på valnatten 2018 vill vi se att fler seniorer tar plats i våra beslutande församlingar och fullmäktige. Det är hög tid att våra politiska partier tar ansvar för seniorernas representation!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2017-11-07
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas