Redaktionen | Förbundsordförande

Vi ska vara som en blåslampa!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2017-09-05

Vi har lagt några intensiva kongressdagar bakom oss. Jag vill framföra ett stort tack till alla kongressombud, till Gästrikslandsdistriktet och till medarbetarna på förbundskansliet för ert arbete som gjorde att kongressen blev så lyckad. Med allt ifrån fantastiska möteslokaler och arrangemang till spännande debatter och engagerade talare. Det var också väldigt roligt att vi för första gången i förbundets historia kunde genomföra en digital kongress – jag hoppas att det gav mersmak.

Vi ska fortsatt med kraft driva frågan om ett förändrat pensionssystem som ska ge pensioner som det går att leva på.

Tack också till hela förbundet för att jag har fått förtroendet att överta ordförandeklubban i en av landets största – och dessutom Sveriges äldsta och bästa seniororganisation! Nu kommer jag och mina förtroendevalda kollegor i förbundsstyrelsen att på olika sätt omsätta kongressens beslut i handling. En del frågor ska vi driva vidare nationellt gentemot regering och riksdag i samtal, uppvaktningar, debatt- och nyhetsartiklar. Andra frågor ska tas upp via våra viktiga pensionärsråd i regioner, landsting och kommuner över hela Sverige.

Det finns en bred politisk enighet i vårt samhälle om att människors värdighet inte är förhandlingsbar. Därför är det viktigare än någonsin med en idéburen organisation som SPF Seniorerna som så länge varit kittet i svenskt välfärdsbygge och som satt individen i centrum. Vi har tillsammans kommit en lång väg när det gäller vår roll som påverkansorganisation och som seniorernas röst, vilket inte minst socialminister Annika Strandhäll lyfte i sitt tal till kongressen. Jag lovar både henne och hennes statsrådskollegor att jag och förbundet med all kraft ska driva medlemmarnas intressefrågor vidare och vara just den blåslampa som ministern efterfrågar.

Vi ska fortsatt med kraft driva frågan om ett förändrat pensionssystem som ska ge pensioner som det går att leva på. Vi ska kämpa för att den högre skatten på pension tas bort helt och hållet. Vi ska påverka för att få fler bostäder att åldras i över hela landet. Och vi ska slåss för en skärpning av socialtjänstlagen, så att äldre får rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skäliga.
Vi seniorer är alla olika – precis som alla andra. Vi har levt ett långt liv, där vi hela tiden har behövt fatta en rad viktiga beslut. Det är vår självklara rätt att fortsätta göra det – i kraft av vår senioritet.

Vi seniorer är alla olika – precis som alla andra

Rätten till ett gott och värdigt liv som senior handlar också om att inte bli sittandes ensam. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har så många äldre som saknar gemenskap och som far illa därför att de blir isolerade. Det gör mig därför så oerhört glad att få se all den fantastiska verksamhet som görs ute i förbundets föreningar och som betyder mycket för att motverka ensamhet. Ensamhetsfrågan kommer att vara högprioriterad för förbundet framöver. Jag och förbundskansliet tar gärna emot era idéer om vad vi kan göra mer för att bryta seniorers ensamhet.

Eva Eriksson, ordförande i SPF seniorerna

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2017-09-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas