Redaktionen | Förbundsordförande

Vi vill ha en äldreminister på heltid!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-11-08

Jag har sagt det tidigare och säger det igen: Det har aldrig varit så viktigt för SPF Seniorerna att vara en seniorpolitisk organisation som nu. Våra stadgar säger att förbundet är partipolitiskt obundet – vilket är rätt och riktigt. Samtidigt säger stadgarna att vi ska verka för seniorers sociala och ekonomiska intressen och skapa debatt i samhällsfrågor som rör äldre. Alla medlemmar och förtroendevalda som jag träffar runt om i landet är tydliga i sina förväntningar på mig som ordförande och på oss som förbund: Vi ska vara seniorernas röst och driva seniorers intressefrågor för att åstadkomma så bra livsvillkor som möjligt för äldre – och det är vad jag menar med att vara en seniorpolitisk organisation.

Norge och Danmark har redan äldreministrar på heltid.

I skrivande stund pågår förhandlingar och sonderingar i försöken att bilda en ny regering. Ett inspel från SPF Seniorerna i regeringsbildningen är att det finns ett stort behov av en äldreminister på heltid. Idag är två miljoner svenskar över 65 år. Om tio år har vi ökat med ytterligare 300 000 personer. För att klara de komplexa utmaningarna för en så stor grupp krävs samordning och helhetssyn under kraftfull ledning av en dedikerad minister – som enbart ska ha denna portfölj att fokusera på. Norge och Danmark har redan äldreministrar på heltid. Det är dags att vi också får det i Sverige!

Ska vi äldre inte åka med de nya tågen, SJ?” frågade jag SJs vd i en debattartikel i Aftonbladet i oktober. Bakgrunden till artikeln är att jag i våras skickade ett brev till SJ, där jag bad om ett möte för att diskutera de nya tåg som företaget ska köpa in. Det är oerhört viktigt att tågen blir utformade med hög tillgänglighet för seniorer och funktionsnedsatta.
Det ska vara enkelt att stiga på tågen med låga insteg. Bäst är att kunna rulla in med en rullator eller rullstol från perrongen. Likaså är det viktigt med strategiskt placerade handtag att kunna ta tag i om balansen fallerar och att det finns plats för bagage på golvet, då lyft kan vara svårt.

Det är oerhört viktigt att tågen blir utformade med hög tillgänglighet för seniorer och funktionsnedsatta

Eftersom SJ inte svarade på mitt brev från i våras fick SPF Seniorerna gå via debattsidorna för att lyfta frågan. Nu har vi fått mötet till stånd och mitt mål är att det kommer att resultera i att den nya tågflottan får det som vi seniorer kräver när det gäller funktionalitet och anpassningar.

Var sjätte pensionär, eller 312 000 äldre svenskar, ligger under EUs gräns för risk för fattigdom. Det betyder att Sverige på drygt tio år har gått från att ha lägst andel pensionärer i riskgruppen till att idag ha högst i Norden. Att vi även här är sämre än våra grannländer är helt oacceptabelt. Pensionssystemet måste förändras, inte minst för att det saknas en social dimension i systemet. Och pensionerna måste höjas för både dagens och morgondagens pensionärer. Det är vårt viktigaste seniorpolitiska budskap till regering och riksdag.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-11-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas