En av fyra vill kryssa en äldrepolitiker
Val 2014 | SIFO
Del av illustration av Anders Westerberg

En av fyra vill kryssa en äldrepolitiker

SIFO: En fjärdedel av de äldre väljarna tänker kryssa in en äldrepolitiker i riksdagsvalet. Det visar Veteranens egen Sifo-undersökning. Vi har också frågat hur man ställer sig till partiernas vallöften om vård och omsorg.

Publicerad 2014-09-08

På Veteranens uppdrag har Sifo frågat svenska väljare om de tänker kryssa in en äldrepolitiker i riksdagsvalet. Det är framför allt kvinnor som är 65 år och äldre som vill göra det. 28 procent av de äldre kvinnorna tycker att frågan är viktig. Bland de jämnåriga männen är entusiasmen inte lika stor. Här tänker 18 procent kryssa in en äldrepolitiker.
Det är arbetare och anställda i offentlig sektor som är mest pigga på att försöka kryssa in en äldrepolitiker. Bland tjänstemän och de som arbetar i privat sektor anses frågan inte vara lika viktig.
Geografiskt sett så är intresset för att kryssa in en äldrepolitiker allra störst i norra Sverige, i Småland samt på Öland och Gotland.

 

Bemötande viktigare än valfrihet för äldre väljare
Vården är valets viktigaste fråga, enligt Veteranens tidigare undersökning. Så vad tycker svenska folket om de av partiernas vallöften som berör vård och omsorg? Veteranen lät Sifo ställa sex frågor baserade på svar som SPF har hämtat in från sju av riksdagspartierna. Den viktigaste vårdfrågan anser de svarande seniorerna vara bemötandet, följt av personalfrågan, socialt innehåll, vinster och slutligen valfriheten.

Frågan om vinster i välfärden har dock fått ett brett genomslag i opinionen. Oavsett ålder och partisympatier vill människor se en begränsning av vinstuttaget. Tre av fem svenskar tycker att frågan är ganska eller mycket viktig. Allra starkast stöd för att begränsa vinstuttaget finns bland personer som sympatiserar med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Hela 92 procent av Vänsterpartiets sympatisörer och 83 procent av Socialdemokraternas sympatisörer vill inte att överskottet inom äldreomsorgen ska gå till ägarna. Det vill inte heller Miljöpartiets väljare, där 76 procent är emot att överskottet går till ägarna.
Även bland borgerliga väljare tycker många att frågan om begränsning av vinstuttag är viktig. Bland Moderaternas sympatisörer ligger siffran på 51 procent och bland Kristdemokraternas sympatisörer har 49 procent samma uppfattning.
Frågan om vinster är dock betydligt viktigare för de äldre väljarna, 50+ och uppåt, än hos de yngsta, mellan 15 och 29 år. Den är dessutom viktigare för kvinnor än för män. Hela tre av fyra kvinnor tycker att frågan om vinstbegränsning är viktig, medan två av tre bland de äldre männen har samma uppfattning.

Geografiskt sett finns det inga större skillnader mellan landsdelarna. Invånare i norra Sverige såväl som i stockholmsområdet tycker att frågan är lika viktig.
– Frågan om överskott har gått långt in bland allmänväljarna. Vinstbegränsning är en viktig fråga för dem. Det är inte solklart för politikerna hur de ska agera, säger Toivo Sjörén, chef för Sifo.

 

Populärt med valfrihet

Även om man vill se en begränsning av vinstuttag så är det uppenbart att många tycker om möjligheten att välja mellan en kommunal eller privat utförare.
Bland Socialdemokraternas väljare vill hälften kunna välja utförare och bland Miljöpartiets väljare tycker 36 procent att frågan är viktig. Inte ens bland Vänsterpartiets sympatisörer finns en majoritet som är emot. Hos alliansens väljare vill 78 procent ha möjlighet att välja utförare. Bland Sverigedemokraternas väljare tycker så många som 70 procent att det är en viktig fråga.
Tittar man på svar efter ålder så är det övervikt på äldre väljare bland dem som anser att valfriheten är viktig. Bland de äldre männen vill 67 procent ha en valmöjlighet och bland kvinnorna i samma åldersgrupp ligger siffran på 69 procent.
Utifrån facklig tillhörighet är stödet för valfrihet störst bland LO-medlemmar. Arbetare tycker att frågan är viktigare än vad tjänstemän gör. Bland egna företagare är stödet som högst. 64 procent tycker att frågan är viktig. Det finns en viss skillnad i åsikt mellan anställda i privat sektor och offentlig sektor, där de i privat sektor är mer välvilligt inställda till valfrihet.
– Det här visar att folk inte vill återgå till ett alternativ, folk uppskattar möjligheten att välja. Det är bara Vänsterpartiet som inte tycker att det är en viktig fråga, säger Toivo Sjörén.

Personaltäthet viktig
De flesta svenskar vill att äldreomsorgen höjer personaltätheten. Om uppslutningen kring frågan om vinster i välfärden är stor så är uppslutningen kring denna fråga ännu större.
Nio av tio svenskar vill att äldreomsorgen utökar sin personalstyrka. Oavsett vilket parti människor röstar på eller var de bor i landet tycker de att frågan är viktig.
Mycket få väljare anser att frågan om personaltäthet är oviktig. Störst andel finns hos Folkpartiets väljare där åtta procent tycker att frågan är ganska oviktig. Å andra sidan anser 85 procent av Folkpartiets sympatisörer att frågan är viktig eller mycket viktig. Bland Centerpartiets väljare är motsvarande siffra 73 procent, vilket är lägst bland partierna.
Vill se staten ta ansvar
Kristdemokraterna vill att staten ska ta ett större ansvar för sjukvården. Partiet har uppenbarligen prickat rätt. 79 procent av svenska folket tycker att detta är en viktig fråga.

Oavsett partisympati är stödet för en statligt styrd sjukvård brett. Störst är dock stödet bland de rödgröna partisympatisörerna, där hela 85 procent tycker att frågan är viktig. Men även väljare som stöder alliansen tycker att frågan är viktig.
Bland Centerpartiets sympatisörer ligger till exempel siffran på 73 procent och bland Kristdemokratiska sympatisörer ligger den på 75 procent.

Peter Söderlund
peter.soderlund@veteranen.se

Veteranens Sifo

Bemötande och personal viktigaste valfrågorna
Vi ställde sex påståenden om vården som bygger på SPFs frågor till partierna om deras viktigaste vallöften om vården.
Så här ragnordnar 65-plussarna de frågor som de tycker är mycket viktiga. (Inom parantes anges det parti eller de partier som uppgett frågan som ett av sina vallöften):

1. Äldre ska bli bemötta på ett värdigt sätt. (M) 93 procent

2. Anställ fler inom äldreomsorgen. (S, MP) 73 procent

3. Satsa på det sociala innehållet i äldreomsorgen. (FP) 66 procent

4. Överskottet (dvs vinster) inom äldreomsorgen ska inte gå till ägarna. (V) 55 procent

5. Staten ska ta större ansvar för vården. (KD) 55 procent

6. Friheten att välja mellan privat eller kommunal utförare ska vara obligatoriskt i alla kommuner. (C) 39 procent

Så gjordes Sifo-undersökningen
Veteranens Sifo-undersökning omfattar 1 000 telefonintervjuer och genomfördes den 18-21 augusti. Intervjupersonerna är statistiskt utvalda och omfattar åldrarna från 15 år till 65+.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas