Yngsta riksdagen någonsin
Val 2014 | Ålderism
Foto: Melker Dahlstrand

Yngsta riksdagen någonsin

Ålderism. Seniorernas representation i riksdagen ser ut att haverera även efter valet på söndag. Bara tre procent av riksdagens ledamöter kommer att vara 65 år eller äldre, visar Veteranens egen undersökning.

Publicerad 2014-09-08

Andelen 65+ i väljarkåren är 26 procent. Elva ledamöter i riksdagen ska därmed representera nära 1,9 miljoner medborgare.

Veteranen har gjort en undersökning av riksdagspartiernas vallistor. Om valresultatet skulle bli detsamma i höstens val som 2010 kommer genomsnittsåldern på de 349 nya riksdagsledamöterna att bli 46,5 år. Motsvarande undersökningar inför tidigare val har gett resultaten 47,1 år 2010, 47,7 år 2006 och 47,9 år 2002. Med andra ord tycks vi se en trend mot en allt yngre riksdag.
Enligt Statistiska Centralbyråns undersökningar var 2010 års riksdag den yngsta någonsin i den svenska demokratins historia. Nu ser den ut att föryngras än mer.
När Veteranen för ett år sedan tog upp problemet med riksdagspartierna beklagade partisekreterarna den kraftiga snedfördelningen och betonade att man ansåg det mycket viktigt att vallistorna bättre speglar befolkningens sammansättning.
Vid ingången till valåret 2014 fanns i Sverige 1 872 000 65-plussare.
Av dessa var 1 017 000 kvinnor.
Veteranens undersökning visar att de kommer att motsvaras av sex kvinnliga ledamöter.
Blocken skiljer sig inte åt mer än på marginalen. Alliansens snittålder är 47 år och de rödgrönas snittålder stannar på 46,7. Sverigedemokraternas ledamöter är ännu yngre – genomsnittet ligger på knappt 41 år.

Som framgår av grafiken ligger en massiv representation på de i befolkningen som är mellan 40 och 59 år. 218 ledamöter i vår undersökning befinner sig i det åldersspannet när de väljs in i höst. De erövrar därmed 62 procent av samtliga platser i det svenska parlamentet.
25 ledamöter kommer att vara i åldrarna 60-64 år när de väljs in.
Redan inför valet 2010 vände sig samtliga pensionärsorganisationer i en gemensam skrivelse till riksdagspartiernas partisekreterare angående representationen i riksdagen.

För ett år sedan gjordes ett nytt försök från de fem organisationerna. Den här gången vände man sig direkt till partiledarna:
– Vi vill påminna alla de politiska partierna om att mer än 25 procent av väljarkåren är över 65 år. Samtidigt kan vi konstatera att personer som är 65+ länge har varit underrepresenterade i politiken i förhållande till sin andel av befolkningen, skrev de fem och uppmanade partierna att agera.
Ledande SPFare har också drivit frågan i debattartiklar runt om i landet.
Men inte heller 2014 års valutgång kommer alltså att nämnvärt förändra de äldres representation i riksdagen.
2010 valdes åtta 65-plussare in i riksdagen. Nu ser det alltså ut att bli elva stycken. En rak procentuell representation skulle innebära 90 ledamöter.

 

Text: Jan Arleij

Så gjorde vi

Vi har granskat samtliga partiers valsedlar i samtliga 29 riksdagsvalkretsar till riksdagsvalet 2014.
Dessa finns på Valmyndighetens hemsida, www.val.se
Vi har sedan använt 2010 års valresultat för att få en åldersbild av vilka 349 ledamöter som skulle ha valts in i år.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas