Nyheter | Ålderism

”Stoppa det demokratiska underskottet!”

SPF Seniorerna kommer att granska hur partierna arbetar inför valen år 2018 för att få in fler 65-plussare i de folkvalda församlingarna. Det skriver förbundet i ett öppet brev till riksdagspartierna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-17

Brevet är daterat den 16 november och är undertecknat av SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

Att brevet skickas just nu beror på att partierna under 2017 förbereder och fastställer sina partivalsedlar inför valet 2018. Om väljare ska ha några seniorer att kryssa fram måste dessa nomineras inom kort.

Partisekreterarna

Och det är nu partisekreterarna skickar signaler till sina organisationer om vilka prioriteringar man bör göra i nomineringsarbetet.

– Vi skulle vilja höra hur ni resonerar om saken och träffar dig gärna för att tala mer om det, skriver Christina Rogestam i brevet som är ställt till de åtta riksdagspartiernas partisekreterare.

Kolla ambitioner

Christina Rogestam skriver att hon särskilt vill ha svar på två frågor:

•    Hur arbetar partiet för att en rimlig andel seniorer ska finnas med på partiets listor så att de kan ta plats i de folkvalda församlingarna efter valet 2018?
•    Har partiet fastslagit ett mål för vilken andel seniorer som bör finnas på era listor?

Bakgrunden till brevet är den extrema underrepresentationen av 65-plussare i riksdagen.

Stort underskott

Efter 2014 års val befanns 2,6 procent av ledamöterna vara 65-plussare, trots att personer som är 65 år och äldre utgör en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren.

På lokal och regional nivå blev utfallet 14,7 procent 65-plussare i landstings- och regionfullmäktige respektive 18,7 procent i kommunfullmäktige.

– Detta demokratiska underskott är oacceptabelt! Till nästa val måste en betydligt högre andel vara 65 år och äldre om dessa församlingar ska kunna kallas representativa, skriver Christina Rogestam.

Granska svaren

SPF Seniorerna kommer att följa upp partiernas svar och hur representativa valsedlarna slutligen blir när det gäller seniorers möjligheter att bli invalda 2018.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas