”Kräv fler geriatriker!”
Val 2014
Regeringen måste få fram fler med geriatrisk kompetens. Foto Colourbox

”Kräv fler geriatriker!”

Passiviteten i frågan om fler geriatriker är oacceptabel, menar tre tunga experter. Nu måste regeringen göra någonting.

Publicerad 2014-08-07

Det råder brist på geriatriks kompetens i Sverige, samtidigt som antalet gamla och sjuka ökar. Yngve Gustafson är professor i geriatrik från Umeå, Jane Lindell Ljunggren driver det prisade demensboendet Hattstugan på Gotland och geriatrikern Gösta Bucht är SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor. Enligt dem har kompetensbristen flera orsaker. Synen på äldre är en av dem, men också pressen inom äldreomsorgen. Nu måste frågan upp på riksnivå.

 

– När inte kommuner och landsting levererar det som är absolut nödvändigt i vården och omsorgen om våra sjukaste äldre, ja då måste regeringen orka sätta sig över det kommunala självstyret, säger Gösta Bucht.

–  Det finns en rad områden som behöver en rakare och mer effektiv styrning än vad vi ser idag. Ett exempel är bristen på geriatrisk kompetens i allmänhet och geriatriker i synnerhet. Socialstyrelsen har slagit larm om att det behöver utbildas 700 nya geriatriker, men ingenting händer.

 

Åldersdiskrimineringen är påtaglig i svensk äldrevård, menar Yngve Gustafson.

– Ska du vara chefsläkare för en hjärtklinik måste du vara kunnig i hjärtats sjukdomar. Men ska du vara ansvarig läkare eller chef för ett demensboende så krävs inte en enda dag av utbildning i demenssjukdomar, säger han.

 

Samtidigt måste den personal som faktiskt utbildar sig få en chans att använda sina kunskaper, menar Jane Lindell Ljunggren.

– Det räcker inte som regeringen verkar tro att man erbjuder utbildningar och skickar med stimulansmedel och penningbelöningar för att man klarar att uppfylla vissa enskilda mål, säger hon.

– Det saknas chefer och det fattas också kompetens hos många av de chefer som finns. När det är för många medarbetare som en chef ska hinna med så leder det till att de nya kunskaperna som inhämtats på en kurs glöms bort och man faller tillbaka i gamla mönster. Kom ihåg att en äldreomsorgschef i Sverige kan ha 30 eller 40 personer att leda.

 

Enligt Jane Lindell Ljunggren krävs ändringar i sättet att arbeta. Personalen måste få mer tid för reflektion, och cheferna inom äldreomsorgen måste få en möjlighet att utföra sitt jobb.

 

Passiviteten är oacceptabel, menar Gösta Bucht. Behovet av geriatrisk kompetens är akut.

– Socialdepartementet, regeringen alltså, måste sätta ner foten och tvinga fram det här, säger han.

 

Intervju: Jan Arleij

 

Läs hela artikeln: Lägg ner landstingen

(från Veteranen nr 9, 2013)

Lägg ner landstingen

Artikeln är hämtad från ett längre samtal mellan Yngve Gustavsson, Jane Lindell Ljunggren och Gösta Bucht. Samtalet var med i Veteranen nr 9 2013 under rubriken Lägg ner landstingen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas