Hallå, alla pensionärer – håll koll på Almedalen!
Åsikter | Bengt Carlstedt och Bertil Haglund
Foto Colourbox

Hallå, alla pensionärer – håll koll på Almedalen!

Insändarna anser att det finns all anledning för pensionärerna att hålla noga koll på vad som händer under Almedalsveckan och ha full beredskap för fortsatta aktioner – särskilt som politikerna själva vill tiga ihjäl både pensionssystem och pensionärsskatt.

Publicerad 2014-06-23

De stora politiska partierna skiter i pensionärerna!

På annat sätt kan man inte tolka Socialdemokraternas och Moderaternas prioriteringar av politikområden som de tänker belysa under deras egna dagar i Almedalsveckan, så långt man kan läsa sig till på deras hemsidor.

Inte ett ord om varken det underfinansierade pensionssystemet eller om pensionärsskatten – de båda frågor som två miljoner väljare verkligen vill ha upp på den politiska dagordningen inför valet. Ordet pensionär tycks över huvud taget inte existera i sinnevärlden.

Det politiska etablissemanget gör allt för att slippa tala om bromsar, som ideligen slår till och gör pensionärerna fattigare. För att inte tala om det orättvisa skattesystemet, som i ännu högre grad dränerar ekonomin för välfärdsstatens grundläggare.

Men dessbättre slipper politikerna inte längre undan – tack vare pensionärsorganisationerna! Både SPF och PRO satsar rejält på årets Almedals-vecka, var för sig men också i samarbete.

Med särskilt stort intresse ser vi, engagerade gamlingar, fram mot diskussionen om pensionssystemet med anledning KG Schermans boksläpp.
Få vet mer om pensioner och den komplicerade uppbyggnaden av finansieringssystemet än Scherman, och när han rubricerar sin nya bok ”Pensioner på villovägar”, finns det all anledning att spetsa öronen. För det är precis det vi pensionärer tycker – att pensionsreformen kört vilse.

Att såväl Karl Erik Olsson, SPF, som Curt Persson, PRO, medverkar ger tyngd åt diskussionen. Strax före den debatten har ledande företrädare för bland annat M och S fått frågan om pensionssystemet blev som det var tänkt. Vi väntar otåligt på svaren från Tomas Eneroth, S, och Lars-Arne Staxäng, M.

Vad vi redan vet är att deras riksdagskolleger, som för 20 år sedan införde nya pensionssystemet, är mycket kritiska mot utvecklingen. Hälften av 100 tillfrågade är missnöjda med den ökande inkomstklyftan och 73 procent, det vill säga tre av fyra, tycker att ”bromsen” inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Gårdagens politiker sågar alltså sitt eget pensionssystem. Men hur är det med dagens politiker? Är de beredda att korrigera kursen?

Minst lika intressant är hur politikerna förmår tackla attacken från bland andra Skattebetalarnas VD Joacim Olsson när det gäller pensionärsskatten – den glödheta fråga, som enligt seminarietemat, kan avgöra valet eftersom 700 000 pensionärer är beredda att byta parti beroende på hanteringen av viktiga pensionärsfrågor.
Och 700 000 röster motsvarar, som vi tidigare konstaterat, cirka 40 platser i parlamentet.

De äldres boende, maten i äldreomsorgen och insatserna för de mest sjuka äldre är andra områden som pensionärsorganisationernas seminarier fokuserar på.

Bengt Carlstedt och Bertil Haglund

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas