Personligt | Michael Eyre

Låt fler ta del av KPR

Publicerad 2011-11-14

Serien: Så påverkar du politiken (Veteranen nr 8, 2011) är en jättebra tanke. Och första artikeln: Politikerna skär ner….är en bra början – i synnerhet tillsammans med Jan Arleijs artikel SPF Kräver…

Jag antar att ni funderade över vad serien skulle heta och att det var ett medvetet val att använda ”du” istället för ”vi” i rubriken. I så fall vore det värdefullt om ni i fortsättningen kunde ge några tips till den enskilde medlemmen om hur hon/han kan påverka på kommun- landstings- och riksnivå.

Innan jag blev pensionär hade jag ingen aning om KPR/LPRs existens. Som nybliven pensionär fick jag ingen information om KPR/LPR varken från kommunen/landstinget eller SPF. Först efter att jag blev invald i en SPF styrelse fick jag kännedom om KPR.

Så hur påverkar man (du) politiken genom KPR? Enligt Veteranen säger Staffan Werme Man är skeptisk till representativiteten. Vilka sitta i råden, och på vems mandat? Här finns en uppgift för varje medlem, styrelse och KPR.  Vi borde ge medborgarna, i synnerhet de äldre, bättre insyn i KPR och de frågor som behandlas där samt främja  möjligheterna att föra fram egna  frågor som ligger inom KPRs bevakningsområden. Om jag inte har missförstått sitter ledamöterna i KPR med ett mandat att bevaka samtliga i kommunen bosatta pensionärars intressen, inte enbart pensionärsorganisationernas.

Werme säger:  Jag tycker äldre ska börja engagera sig politiskt i partierna i stället. Men många seniorer är engagerade i de politiska partierna, en del ända från ungdomsåren, men flertalet väljer att inte vara partipolitiskt aktiva. KPR bör ge medborgarna en kanal att påverka i aktuella frågor utan att först behöva påverka ett politiskt parti.

I SPF Kräver… (sida 18) står: Pensionärsrådens form och arbetsätt bör också regleras så att de kan aktivt medverka i och påverka de lokala och regionala politiska processerna.

Till Veteranen säger Staffan Werme. Vi bör därför inte ha för bråttom att lägga ned pensionärsråd. Först krävs en tydlig idé om vad som ska ersätta, sen måste den förankras. Därefter kan man förändra.

Så hur går man vidare? Det finns uppenbarligen ingen tydlig idé om vad som kan tänkas ersätta KPR. Om man inte har för bråttom finns det tid att utveckla en modell för hur KPR ska ändras istället för att skrotas.  Följande är några förslag:

SPF bör:

1.    Se till att samtliga medlemmar (inte enbart styrelsemedlemmar) vet vilka som är ”deras” representanter i  KPR
2.    Informera allmänheten, i synnerhet pensionärer, om vilka SPFare somm sitter i KPR och hur man kan nå dem.
3.    Starta mejlgrupper osv med utskick av KPR protokoll och uppmuntra kommentarer
4.    Hålla öppna möten där medlemmar och allmänheten har möjligheten att diskutera aktuella LPR frågor med ledamöter och komma med förslag.
5.    Starta studiecirklar om lokal politik (givitvis öppna för alla).
6.    Ta initiativ till att andra grupper kan bidra med deras kunskap och erfarenhet i KPR (detta, till exempel, genom 2. till 5. ovan).

Kanske får vi då en tydlig idé om vad som kan ersätta KPR, eller har förändrat KPR så att representativiteten inte kan ifrågasättas.

Michael Eyre

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas