Hotbilden mot pensionärsråden
Foto Örjan Björkdahl
Ekonomi & Pension

Hotbilden mot pensionärsråden

Två landsting och sju kommuner har lagt ner sina pensionärsråd. I lika många kommuner har stora förändringar skett av rådens sätt att arbeta.

Publicerad 2011-11-16

Med hjälp av SPFs distrikt har Veteranen fått fram en översikt av läget i landet. En bild som hittills har saknats. På SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har ingen uppdraget att följa den här utvecklingen.
Att hålla reda på det aktuella läget i Sveriges 27 landsting och 290 kommuner är inte enkelt. Förändringar av politiska organisationer sker hela tiden och reglementen för hur demokrati ska bedrivas ändras med jämna mellanrum.
När politikerna i Västmanland, som första landsting i landet, kom fram till att skrota LPR ägnades detta fyra rader i en 50-sidig organisationsutredning.

– Vi blev helt tagna på sängen, och upptäckte det av en slump, berättar Stefan Fosseus, SPFare i Västerås som tillsammans med Inga-Lise Bylund skrev en motion till SPF-kongressen med krav på lagstiftning om pensionärsråd, eller äldreråd, i alla kommuner och landsting.

Hela SPF-organisationen är medveten om att hotbilden mot pensionärsråden växer sig allt starkare.
Kongressen gick på motionärernas linje och nu arbetar förbundsstyrelsen på att påverka landets högsta politiker i frågan.

Veteranens undersökning ger också andra resultat:
Bilden skiftar starkt i landet. Vissa landsting och kommuner har enligt SPF mycket väl fungerande och vitala pensionärsråd.
I andra delar av landet är bilden den rakt motsatta – råd finns men politikerna tycks inte lyssna. Äldreorganisationernas representanter upplever ibland att råden i praktiken utgör ett alibi för politikerna att genomföra försämringar som drabbar äldre.

Motstånd lönar sig. I exempelvis Göteborg har man lyckats avvisa politikernas försök att införa en Rättighetskommitté. På andra håll växer hotbilden fram: exempelvis i Jämtlands läns landsting utgör inställda möten en klar varningssignal.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Nedlagt

Här är KPR nedlagt
Mölndal
Kungsbacka
Höör
Ulricehamn
Grums
Kramfors

Här är LPR nedlagt
Kronobergs läns landsting
Västmanlands läns landsting

Det här är KPR

KPR betyder Kommunala pensionärsrådet. Det finns ett sådant råd i de flesta kommuner. De är ofta knutna till socialnämnd eller kommunstyrelse.
Tanken är att KPR ska utgöra ett samarbetsorgan mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Uppgiften är att vara rådgivande i pensionärsfrågor.
SPF driver sedan länge ett krav att statsmakterna i lag ska tvinga varje kommun att ha ett KPR, men det har än så länge inte vunnit gehör.
KPR har sin motsvarighet också i landstingen, där de kallas LPR. Det finns också regionala pensionärsråd, RPR.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas