Åsikter | Berit Assarsson

Det finns alternativ till KPR

Det finns andra sätt att få information och möjlighet framföra synpunkter till kommunpolitikerna än att agera i KPR.

Publicerad 2011-11-16

Det finns andra sätt att få information och möjlighet framföra synpunkter till kommunpolitikerna än att agera i KPR. Man kan be att få förslag som rör äldre invånare på remiss till den lokala SPF-föreningen. Man kan be om namn på lämpliga kontaktpersoner i kommunen, politiker och/eller tjänstemän. Man kan be att få träffa politiker eller tjänstemän eller bjuda in dem till sin förening. Framför allt kan man själv engagera sig i ett politiskt parti efter eget val. Det är betydligt lättare för oss äldre att bli invalda i beslutande församlingar i kommunerna än i riksdagen.

Att kräva lagstiftning om att KPR skall finnas i alla kommuner är helt fel. Det är inte särskilt demokratiskt att en grupp invånare skall ha rätt till en sådan position i en kommun, som inte andra grupper har. I den nuvarande kommunallagen är endast inrättande av kommunstyrelse och valnämnd obligatoriska. I övrigt får kommunerna organisera sig efter egna val. Det var en välkommen reform. Att kräva obligatoriska KPR är att gå bakåt i tiden.

Jag beklagar att SPF valt att kräva lagstadgade KPR. Ett sådant agerande känns för mig inte tillräckligt seriöst om vi vill vara en organisation som vinner respekt hos beslutsfattarna.

Berit Assarsson
Tyresö

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas