Så ska de få in fler äldre i politiken
Riksdagspartiernas partisekreterare och Barbro Westerholm.
Ekonomi & Pension | Politik

Så ska de få in fler äldre i politiken

Samtidigt som politiker på allt fler håll är benägna att lägga ner eller stöpa om pensionärsråden så trängs äldre politiker tillbaka på såväl nationell som lokal nivå.

Publicerad 2011-12-08

Allt färre nomineras på valbara platser till riksdagen och till topposter i kommuner och landsting.
Ändå finns inget parti som säger att äldre inte skulle vara önskvärda. Alla medger att demokratins legitimitet kräver en förbättring. Men vad är då partierna beredda att vidta för åtgärder?
Veteranen har ställt riksdagspartiernas partisekreterare mot väggen och bett dem att motivera sitt agerande eller icke agerande för att få in äldre.

 

Låg representation av äldre
Bakgrunden är en demokratisk rysare:
* Var fjärde väljare är 65+, men till riksdagen valdes 2010 bara åtta ledamöter, av 349. 25 procent av väljarkåren – två procent av de folkvalda. * Den svenska regeringen är en av Europas allra yngsta.
* Läget ute i kommuner och landsting är inte mycket bättre. Undersökningar visar att inte ens var tionde toppolitiker i kommuner och landsting är över 65 år. Bara 11 av 1 437 hel- och deltidspolitiker är födda på 30-talet.
* Att bred social representativitet bland beslutsfattarna har betydelse bekräftas av forskning. David Karlsson vid Göteborgs universitet har funnit att olika grupper prioriterar olika frågor.
Veteranen har ställt frågan Hur ska ni få in fler äldre i politiken? till riksdagspartiernas partisekreterare.

Hur ska ni få in fler äldre i politiken?

Sofila Arkelseten äldres representation

Sofia Arkelsten, partisekreterare, Moderaterna
– Nya Moderaterna vill vara vår tids folkrörelse. Det ställer krav på att vi når ut brett.
Utmaningen för alla partier är att ha arbetsformer som gör det enkelt att delta i politiken. Det gäller alla människor oavsett var i livet de befinner sig. För oss moderater betyder det att föreningar och förbund har ett stort ansvar för öppenhet och tillgänglighet. Varje parti måste arbeta aktivt med rekryteringsfrågor för att på bästa sätt kunna spegla väljarna. Både bland företroendevalda och aktiva medlemmar.

Carin Jämtin, partisekreterare, Socialdemokraterna
– Vi vill få in både äldre och unga i politiken. I samband med nomineringstider påminner vi våra lokala partiföreningar om att nominera partikamrater i olika åldrar. Vi strävar efter att ha en mångfald bland våra politiker på de olika nivåerna. För vi vill att våra förtroendevalda ska spegla hur befolkningen ser ut. Det är självklart att såväl äldre som unga ska finnas på våra listor. Därför fortsätter vi det arbetet inför valen 2014.

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna
– Vi anger i riktlinjer inom partiet inför allmänna val att våra kandidater till kommun, landsting och riksdag ska spegla befolkningen. Ändå lyckas vi inte på det sätt som vore önskvärt. Vi har ett kunnigt Seniorförbund som bidrar i partiets arbete. Inom kommun- och landstingspolitiken lyfter vi vikten av att fundera på arbetsformer och struktur så de inte hindrar en mångfald av aktiva. Flera avdelningar har valt att till kommunpolitiken välja för kortare perioder än fyra år som en mandatperiod för att öppna för nyval under en mandatperiod.

Anders Wallner, partisekreterare, Miljöpartiet
– Ålder borde vara en lika skarp diskrimineringsgrund som kön och etnicitet. Det skulle pressa partiernas valberedningar till en bättre representation på listorna. Politikens »medelålders« måste kliva tillbaka och släppa fram äldre och yngre politiker. De gröna ungdoms- och seniorförbunden växer just nu och har en gemensam uppgift i arbetet för representation. En konkret sak vi gör är att se över material vi producerar, så att en mångfald av åldrar syns.

Barbro Westerholm, socialpolitisk talesperson, Folkpartiet
– Folkpartiet arbetar inte minst genom sitt nätverk Liberala Seniorer med att lyfta fram äldre som den samhällsresurs de utgör med sina kunskaper och sin livserfarenhet.  Det är en underskattad resurs som vi inte har råd att avvara vare sig det gäller arbetslivet, den ideella sektorn eller politiken. Samtidigt har det visat sig att politiska uppdrag måste gå att förena med ett privatliv värt namnet. Det kravet delar äldre med den unga generationen och här återstår en hel del arbete.

Björn Söder, partisekreterare, Sverigedemokraterna
– Vi har under flera år profilerat oss inom äldrefrågor, som har varit ett av våra tre mest prioriterade områden. Att driva äldrefrågor attraherar givetvis inte bara äldre väljare utan också äldre som vill engagera sig i politiken. Det visar sig också när vi tittar på vår egen medlemsstatistik. Vår medlemskår består idag till 25 procent av medlemmar som är 65+. Vi känner inte att vi har några problem att få äldre att engagera sig i politiken för vårt parti.

Anki Ahlsten, partisekreterare, Vänsterpartiet
– När vi nominerar inför kommun, landsting och riksdagsval har vi en paragraf i stadgan som styr på det sättet att kvinnor skall vara representerade till minst 50 procent i valda organ. Vad gäller exempelvis ålder och etnisk bakgrund finns inget som reglerar representation på liknande sätt.  Vi försöker se till att få varierade listor med olika erfarenheter. Utifrån de senaste valen skulle vi nog prioritera fler unga människor på partiets listor.

Michael Arthursson, partisekreterare, Centern
– Inom Centerpartiet eftersträvar vi att företrädare på olika nivåer representerar olika erfarenheter och kompetenser. Det är en styrka att ha företrädare med olika yrken, från olika delar av landet, med olika etnisk bakgrund och i olika åldrar och med olika kön. Det är sådant som beaktas i vårt nomineringsarbete inför allmänna val till kommun, landsting och riksdag.  Vårt arbetssätt har visat sig vara framgångsrikt. Under förra mandatperioden hade C både den äldsta och yngsta ledamoten i riksdagen.

 

Text: Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Så påverkar du politiken är en serie i Veteranen. Den här artikeln ingår i den andra delen i serien. Den första delen, om nedläggningen av pensionärsråden KPR och LPR, publicerades i Veteranen nr 8 2011 (se länkar nedan). Nästa del i serien kommer i Veteranen nr 1 2012.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas