Åsikter | Anita Beckman

Problem när konsumentvägledarna blir färre

Konsumentvägledarna blir allt färre. Det är ett problem, inte minst för äldre, som ofta har lättare att framföra sina frågor vid ett personligt möte.

Publicerad 2012-10-01

I Värmland finns idag ingen konsumentvägledning i,Munkfors Hagfors och Årjäng. Små kommuner går ofta samman, eftersom de inte kan fylla en heltidstjänst själva. Karlstads kommun säljer till exempel konsumentvägledning till fem andra värmländska kommuner.

I en utredning föreslås en mer centraliserad konsumentrådgivning där rådgivning sker per telefon eller via webben. Justitiedepartementets utredning Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43), publicerades i juni 2012 och är nu ute på remiss.

Utredningens förslag är att centralisera landets konsumentvägledning. 25 rådgivare ska tillsättas på Konsumentverket och myndigheten föreslås ansvara för bland annat en nyinrättad informationsportal på webben med konsumentfrågor.

Styrelseordföranden för Sveriges Konsumenter, utredare från Sveriges Kommuner och Landsting samt styrelseordföranden för Konsumentvägledarnas förening reserverar sig mot utredningens analys om konsekvenser för landets kommuner.

”Risken är mycket stor att många kommuner kommer att avstå från en lokal verksamhet om det inrättas en nationell rådgivning, i synnerhet de 104 kommuner som köper verksamhet från annan huvudman. Vi menar att den kommunala konsumentverksamheten är av avgörande betydelse för konsumentstödet och måste vara ett komplement till den centrala satsningen. De kommuner som köper konsumentvägledning prioriterar förebyggande verksamhet i mindre grad.”

Blir utredningens förslag verklighet kan privatpersoner gå miste om möjligheten till rådgivning via personliga möten. Detta är ett problem.

Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges konsumenter skriver i ett särskilt yttrande:
”När det gäller ansvar och genomförande ger förslaget helt fel signaler och kommer inte att bidra till att konsumenterna blir mer aktiva. En väl fungerande marknadsekonomi förutsätter starka och kunniga konsumenter. Vi behöver förstärka individernas egna incitament att vara aktiva som konsumenter och inte förstärka uppfattningen att ”staten och myndigheterna sköter och bevakar detta åt mig som medborgare”. Det kan bara ske genom en bredare och bättre förankrad bas för konsumentarbetet.”

Samtidigt som förslaget troligen skulle ge sämre lokal service, så läggs allt mindre pengar på konsumentrådgivning. Konsumentpolitiken är fortfarande ett av de minsta politikområdena räknat i pengar. Åtgärder på konsumentområdet räknas inte upp varken nästa eller efterföljande år. Regeringen vill stärka skyddet för bankkunder på den finansiella marknaden bl.a. ökade anslag till Finansinspektionen och Konsumentverket för marknadsbevakning, tillståndsprövning och fortbildning. Regeringen har valt att inte öka Allmänna Reklamationsnämndens resurser, trots ökade ärendevolymer och utvidgat ansvar.

Varför är då konsumentvägledningen så viktig? Många av dagens konsumenter vet till exempel inte att tre års reklamationsrätt gäller om en vara går sönder, när det handlar om ett ursprungsfel.
En femtedel av alla ärenden är boenderelaterade frågor, det handlar främst om hantverkstjänster. Man kanske saknar skriftliga avtal, vet inte vad man har beställt och är inte överens om priset. Det är ofta svårt med bevisbördan. Där kan konsumentvägledningen hjälpa till.
Att konsumera är en del av vardagen. Avtal, abonnemang och erbjudande blir allt snårigare. Samtidigt som individens ansvar för sina val ökar behöver vi alla mer kunskap om vad som gäller. Många hamnar i knipa och vet inte vad man ska göra åt det. Påstridiga telefonförsäljare är ett gissel för många konsumenter vilket orsakar
ängslan och oro som leder till nedsatt psykiskt välbefinnande.

MAN KAN INTE PRAKTISERA SIN RÄTT OM MAN INTE KÄNNER TILL DEN.

Varje kommun borde kunna erbjuda sina invånare hjälp och stöd och förebyggande verksamhet genom kommunal konsumentrådgivning.

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 26 medlemsorganisationer, varav SPF är en. Sveriges konsumenter representerar konsumentintresset (tillsammans med Konsumentverket) i samtliga avdelningar i Allmänna Reklamationsnämnden, själv sitter jag med i bankavdelningen.

 

Anita Beckman

Konsumentvägledare, numera vice ordförande i SPF Värmlandsdistrikt.
Under 2012 arrangerar Värmlandsdistriktet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan temadagar, ”Vardagsekonomi för seniorer” på ett antal orter. Jag har fått förmånen att medverka med ämnet konsumentkunskap.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas