Åsikter | Kent Andréasson

SPF-landet byggs om?

En förändring av SPF som organisation är helt i tiden, men den måste gå rätt till anser insändaren.

Publicerad 2013-11-26

Man tror inte sina ögon när man slår upp Veteranen och läser ”SPF-landet byggs om”. Förbundsstyrelsen presenterar ett förslag på omorganisation som om det redan vore klart, precis som man gjorde till kongressen i Ronneby med sammanslagningen med SPRF. Lär sig förbundsledningen aldrig hur en process skall gå till i en ideell organisation, där förändringar skall utgå från medlemmarna. ”Medlemmarna är basen i vår verksamhet” slås det fast redan i FAFO-utredningen. Den verksamhet och gemenskap som den lokala nivån kan erbjuda är avgörande för hur SPF uppfattas av omvärlden.

Hur kan man då gå ut i vårt officiella organ och presentera ett förslag som inte diskuterats i denna verksamhetsbas, nämligen medlemmarna?
Det står i inledningen av artikeln, att starten av processen redan skedde i Ronneby genom att förbundsstyrelsen fick i uppdrag att reformera stadgarna. Ja det är riktigt, men förslaget som presenteras nu är ju i huvudsak en organisationsförändring och det var inte uppdraget.

Uppdraget var att se över stadgarna. En organisationsförändring kan visserligen behöva stadgeändringar men det är något helt annat. Jag är inte emot en organisationsförändring, tvärtom, men det måste gå till på rätt sätt innan man basunerar ut i tidningen, som om det vore klart. Varför börjar man inte i toppen med att se över organisationen, vilket redan FAFO-utredningen föreslog?  Förslaget är så dåligt genomtänkt att det inte ens borde få komma ut på remiss. Remisstiden är dessutom för snäv för att distrikt, föreningar och medlemmar skall ha en möjlighet att diskutera och begrunda framtida utformning av SPF. Att komma ut med en remiss tre veckor före jul visar att man inte behöver medlemmarnas  synpunkter, då de flesta föreningar och distrikt har sina årsmöten i januari-mars. Då kan medlemmarna  ha en möjlighet att diskutera remissen och eventuellt svara på densamma.

Att göra en organisationsförändring i en ideell organisation är inte detsamma som att göra en organisationsförändring i en ekonomisk organisation.  SPF är bland annat beroende av bidrag från landsting, kommuner med flera och då kan man inte hur som helst bilda regioner över gränser utan att tänka genom konsekvenserna. Stora regioner  flyttar dessutom  fokus från basen som är medlemmarna till något som blir främmande för dem. En styrning uppifrån är av ondo i alla organisationer, så även i SPF. Tyvärr speglar förslaget en sådan styrning.

En förändring av SPF som organisation är helt i tiden, men den måste gå rätt till annars kan målet om en halv miljon medlemmar glömmas bort. Varför har vi lagt ner stor kraft under året på ”Ett steg till”. Det kunde varit början till en förändring där medlemmarna fått vara med från början. Processen skulle ha börjat senast ett år efter Ronneby, då hade genomförandet kunnat göras med början  kongressen 2014, men inte nu.

Kent Andréasson
f.d. distriktsordf. i Göteborg

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas