Personligt | STICKAN

Svar SPF-landet byggs om?

Ett förtydligande om förslaget till SPFs organisationsförändring

Publicerad 2013-12-04

En förändring av SPF som organisation är helt i tiden, men den måste gå rätt till!
Första delen av meningen är vi helt överens om Kent! En organisation som inte vill eller törs förändra sig stelnar och tynar på sikt bort. Andra delen av meningen däremot antyder en kritik som jag tycker är både missvisande och felaktig. Orsaken är följande.

I samband med kongressen i Ronneby fick förbundsstyrelsen i uppdrag att se över stadgarna för alla tre nivåerna förbund, distrikt och förening. Det var ett tag sedan ett genomgripande arbete skett med de olika stadgarna. Kongressen är ju rörelsens högst beslutande organ så att sedan förbundsstyrelsen tar tag i frågan är helt på sin plats, eller hur?

Förbundsstyrelsen utarbetade direktiv, en grupp utsågs och gruppen började sitt arbete. Olika influenser togs in från andra organisationer som gjort stadgeförändringar och organisationsförändringar, medlemmar, föreningar och distriktsrepresentanter hörde av sig med förslag. Information och diskussion genomfördes vid Distriktsordförandekonferensen hösten 2012.

Gruppens förslag redovisades för Förbundsstyrelsen i maj månad och i september beslöt Förbundsstyrelsen hur förslaget fortsatt skulle hanteras. Vid höstens Distriktsordförandekonferens gavs den första informationen om förslaget. Då fick samtliga närvarande information om att en rundresa skulle ske till samtliga distrikt under oktober och november. Åtta platser besöktes och drygt 125 distriktsledamöter fick samma information om förslaget och tid avsattes till en rejäl diskussion.

Erfarenheterna av resan rapporterades till Förbundsstyrelsen i november och det slutliga förslaget har precis nu nått föreningar och distrikt både digitalt och via post.

De tre viktiga förändringar som förslaget innehöll är – öppna upp för nya medlemmar oavsett ålder, central uppbörd och en effektivare, mer modern organisation med samma service till alla oavsett var i landet du finns som förening och medlem, samt en annan fördelning av antalet ombud till kongressen.

Förbundsstyrelsen bedömning efter rapporten av rundresan var att förslaget till ny organisation det vill säga minska antalet distrikt till förmån för starka regioner togs bort. Detta är väl en gott tecken på att förbundsstyrelsen lyssnade på rörelsen!

Remisstiden är satt till den sista februari. Därefter ny eventuell förändring, åter presentation vid vårens Distriktsordförandekonferens och sedan gör Förbundsstyrelsen den sista eventuella justeringen innan materialet trycks för utskick till kongressombuden i maj månad. Kongressen är sedan den 11-13 juni.

Förbundsstyrelsen har alltså skickat ut ett förslag på remiss, det finns inga beslut fattade överhuvudtaget. Nu väntar vi med spänning in svaren från SPF-föreningarna och SPF-distrikten. Tänk om våra föreningar anser att vi ska regionalisera förbundet som förslaget ursprungligen var, vilken härlig demokratisk slutsats det kunde bli, eller?

Beträffande förbundsprocessen ”Ett steg till” har tusentals SPF:are uttryckt sina synpunkter och idéer på verksamhet, förbundsnamn, logotyp, organisation med mera följer i stort samma demokratiska upplägg. En första översiktlig rapport på Distriktsordförandekonferensen i höstas och nu finns en arbetsgrupp tillsatt av förbundsstyrelsen som ska lotsa processen vidare till vårens Distriktsordförandekonferens och sedan formuleras in i de inriktningsmål för SPF i framtiden som kongressen får ta ställning till.

Utveckling är oftast förändring så om vi förändrar delar av verksamheten och organisationen kommer en utveckling att ske.

Så Kent, någon ombyggnad kanske det inte blir! Men vem vet, våra föreningar är kanske mer utvecklingsbenägna, vi får se!

Stickan Carlsson
Generalsekreterare

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas