Föreningarna avgör frågan om regioner
Föreningarna kan avgöra om distrikten ska slås samman till regioner Foto Colourbox.
Nyheter | SPF Kongress

Föreningarna avgör frågan om regioner

Förbundsstyrelsen ställer sig inte längre bakom en regionindelning, men förslaget kan ändå bli verklighet om det är vad SPF-föreningarna önskar.

Publicerad 2013-12-16

27 ojämlika distrikt blir tio jämnstarka regioner, med likvärdiga medlemsunderlag och samma möjlighet till service över hela landet. Det var stadgegruppens och förbundsstyrelsens vision i det första förslaget till nya stadgar. Samtidigt skulle varje region få ekonomiskt stöd för att bättre kunna serva sina enskilda medlemmar och föreningar.

Men då man reste runt i landet för att presentera förslaget till nya stadgar visade det sig att tanken på att slå samman distrikt inte tilltalade alla. Några distriktsledningar motsatte sig den nya indelningen av SPF-landet. Resultatet blev att styrelsen inte längre styrker regionindelningen. I stället låter man förbundets lokala föreningar avgöra frågan på egen hand.

Även om styrelsen inte längre förespråkar just regionindelningen har man nämligen valt att skicka ut både ett reviderat stadgeförslag utan regionindelning och stadgegruppens ursprungsförslag, där regionindelningen fortfarande finns med, i remissen till landets SPF-föreningar och distrikt.

En farhåga hos motståndare till förslaget är att bidrag som SPF lokalt tar emot från landsting och kommuner kan vara hotade om distrikten görs om till regioner.

Andra menar att en omorganisation och en högre servicenivå är direkt nödvändig för att förbundet ska kunna moderniseras och locka nya medlemmar.

Idag har Stockholms distrikt, med närmare 50 000 medlemmar, tre anställda på sitt kansli. Samtidigt har förbundets minsta distrikt Härjedalen drygt 700 medlemmar, vilket är färre än några av förbundets största föreningar, och den som vill kontakta distriktet får ringa en privatperson.

I stadgegruppens ursprungsförslag om regioner skulle varje region innehålla minst 10 000 medlemmar för att kunna ha minst en halvtidsanställd på kansliet.

Föreningar och distrikt har fram till sista februari på sig att svara på remissen, som även innehåller övriga stadgeförslag. Därefter kommer ett förslag som reviderats utifrån remissvaren att presenteras på en distriktsordförandekonferens. Först därefter tas det slutliga förslaget på nya stadgar fram, för att lämnas till kongressen 2014.

Mer om vad förslagen på nya stadgar innehåller kan du läsa om här:

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas