Nyheter

Även många positiva svar om nya SPF-stadgar

Diskussionen inom SPF om nya stadgar pågår för fullt. Kongressen i Jönköping kommer att ha sista ordet.

Publicerad 2014-03-19

Förbundsstyrelsen kommer att presentera sina förslag till nya stadgar på distriktsordförandekonferensen 23-24 april.

En stor mängd uppfattningar och åsikter har skicktas in till förbundskansliet – inte bara de som SPFs sakkunnige Olof Björlin har sammanställt och som veteranen.se nyligen rapporterade om.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott har i veckan gjort en första analys utifrån en genomgång av samtliga remissvar.

– Den del som består av längre skriftliga svar och som sammanställts av Olof Björlin visar på en bild som är ganska kritisk mot en del av förslagen, konstaterar förbundsordförande Karl Erik Olsson.

– Men den del av remissvaren som består av kryss-frågor och som inte har varit uppe i debatten än visar en delvis annorlunda bild.

Den här delen av remissunderlaget, som även den ställer frågor om exempelvis ja eller nej till central uppbörd och medlemskap utan speciell nedre åldersgräns, är också mycket stort. Det handlar om åsikter och uppfattningar från ett stort antal SPF-föreningar.

– Det innebär att det är betydligt fler positiva svar som har kommit in i den formen, säger Karl Erik Olsson. Vi har alltså många uppfattningar som delvis går åt olika håll att väga in i vårt underlag.

En första avvägning har nu förbundsstyrelsen att göra på nästa sammanträde den 2 april.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas