Remissvaren visar på visst motstånd
Två tredjedelar av remissvaren är negativa. En tredjedel av föreningarna har svarat. Foto: Maria Samuelsson / Colourbox
Nyheter | SPF Kongress

Remissvaren visar på visst motstånd

Det finns ett motstånd mot att förbundet tar över hanteringen av medlemsavgifterna. Föreningarna vill fortsätta sköta det själva med hjälp av sina egna kassörer. Så kan man tolka remissvaren på förslaget till nya stadgar.

Publicerad 2014-03-18

Hallå där Olof Björlin, jurist och sakkunnig som jobbar för fullt med att sammanställa och analysera remissvar om SPFs nya stadgar. Hur går det?

– Jo tack, bra. Det är ett mastigt jobb. Distrikten och föreningarna har fått remissen och väldigt många har tagit tillfället i akt.

Hur många svar har kommit in?
– Det är ungefär 300 svar att gå igenom.

Dina huvudintryck?
– Det finns ett ganska brett motstånd mot förslaget att införa central uppbörd, alltså att förbundet centralt tar hand om arbetet med medlemsavgifterna i stället för föreningarna som idag. Grovt sett är två tredjedelar av remissvaren negativa.

Hur analyserar du motståndet mot de föreslagna reformerna?

– Det finns två nivåer på motståndet, tror jag. Dels upplever jag att många SPFare vill försvara en trygghet.

– Den andra nivån handlar om oro för ekonomiska följder av vissa av förslagen. Man tror till exempel att förbundet får kostnader centralt om man tar över uppbördsarbetet från föreningarna. Jag får också intrycket av att man på sina håll misstänker att följden kan bli en sorts maktförskjutning till förbundets centrala nivå.

Totalt har SPF 27 distrikt och omkring 830 föreningar. De 300 remissvaren motsvarar alltså åsikterna hos en tredjedel av förbundet. Hur övriga två tredjedelar ställer sig till stadgeförslaget vet vi inte.
Olof Björlin kommer närmast att sammanfatta remissvaren och redovisa för förbundsstyrelsens arbetsutskott. Därefter kommer förbundsstyrelsen att diskutera situationen.
Frågan om nya stadgar kommer sedan att tas upp på den viktiga distriktsordförandekonfrensen 23-24 april, den sista före sommarens kongress. Efter det är det upp till FS att gå fram med sitt ursprungliga eller ett modifierat förslag till kongressen. Det slutliga avgörandet faller sedan i Jönköping 11-13 juni.

Ytterligare två remisser som är ute i SPF-landet handlar om vård och omsorg respektive förslaget till nytt namn på SPF. Här har remisstiden ännu inte gått ut.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas