Nyheter

Äldres bostadsläge kräver politiska svar

Nu lyfter SPF bostadsfrågan i valrörelsen. Med en ny rapport presenterar man problemen – och förslagen som radikalt kan förbättra läget.

Publicerad 2014-08-28

Många äldre påverkas starkt negativt av bristen på ändamålsenligt boende, anser SPF som la fram rapporten på ett seminarium i Stockholm på torsdagen.

– Äldres oro över bostadssituationen måste tas på allvar och den kräver politiska svar, hävdar SPFs ordförande Christina Rogestam i en debattartikel i ämnet som också publicerades på torsdagen.

– Det handlar om samhällsekonomi och en bättre bostadsmarknad för alla – men främst om livskvalitet för hundratusentals äldre.

Faktum är att en fjärdedel av SPFs medlemmar tycker att boendefrågan är så viktig att den kan påverka partivalet den 14 september, något som lyfts fram i rapporten.

– Det finns alltså anledning för bostadspolitiker som Stefan Attefall och Veronica Palm att spetsa öronen när det gäller seniorers krav på bostadspolitiken, säger SPFs ordförande Christina Rogestam. Än mer gäller det deras kollegor på kommunal nivå.

Bostadsfrågan väger tungt också i SPFs valmanifest. Två punkter av tio ställer upp målbilden för samhället:

• Bygg bostäder av olika typ och med olika upplåtelseformer, inklusive trygghetsboenden
• Valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år: bo kvar hemma med eller utan stöd eller flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut

En undersökning från maj med svar från nära 2 500 SPF-medlemmar visar att en stor majoritet idag faktiskt är nöjd med sin boendesituation. Men framtiden oroar – en fjärdedel är inte säkra på hur de ska lösa sitt boende om fem år.

Osäkerheten är störst i åldersgruppen 80-85 år.

– Det som bekymrar mig mest är kvinnorna i undersökningen. Mindre än var femte kvinna är helt förvissad om att boendet löser sig bra om fem år, säger Christina Rogestam i en kommentar i rapporten.

– Vi har en stor grupp kvinnor med mycket låga pensioner trots att de arbetat hårt ett helt liv. Bland dem finns troligen en oro för hur boendet ska ordna sig i framtiden.

Rapporten tar också pulsen på två nyckelpolitiker – bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Veronica Palm som är Socialdemokraternas talesperson i bostadspolitiska frågor.

Förutom deras analyser av dagens bostadssituation för äldre och framtidens krav ger rapporten en hel del politisk information inför riksdagsvalet.

Attefall, stolt över ”Attefallshuset” som är ett bygglovsbefriat hus på 25 kvadratmeter och som ”möjliggör ett generationsboende för de familjer som så önskar”, utlovar för nästa mandatperiod en översyn av ”hur man kan få ner de samlade skatterna i samband med flytt”.

Veronica Palm å sin sida pekar exempelvis på förslag om statliga kreditgarantier för renoveringar och ombyggnader.

Rapporten är också en gedigen kunskapsöversikt. En rad auktoriteter medverkar:

Fredrik von Platen, arkitekt och debattör, ger en nulägesbeskrivning
Ewa Samuelsson som är regeringens ansvarige för utredningen ”En förbättrad bostadssituation för äldre” berättar om utredningens arbete
• SPFaren Hans Ström skildrar hur lokalt påverkansarbete kan bedrivas med framgång
• Nyckelspelaren Eva Nypelius i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting ger sin syn på nödvändiga förutsättningar för att få fart på byggandet
Barbro Westerholm, SPFs förra ordförande, riksdagsledamot (FP) och ordförande i regeringens Äldreboendedelegation(2007-08) borrar i orsaker till att kommunerna bygger så få trygghetsbostäder
Gösta Bucht, SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor, beskriver historik och reder ut begrepp

Rapporten bör kunna vara ett verktyg för landets alla bostadsintresserade ledamöter i pensionärsråden, hoppas Christina Rogestam som skriver i sin inledning att råden har en mycket viktig uppgift när det gäller boendefrågan.

– Kommunen har mycket att vinna på att lyssna till SPF och andra pensionärsorganisationer – genom att bygga för äldres behov och lyssna på seniorerna själva kan andelen äldre som behöver ansöka om plats på vård- och omsorgsboende bli mindre.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Skatter

Reavinst – om man säljer en bostad och gör en vinst på försäljningen betalar man 22 procents skatt på den vinst man gör.

Uppskov – om man säljer en bostad med vinst och köper en ny bostad kan man i vissa fall skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten. Om man får uppskov betalar man 0,5 procent av beloppet i skatt.

Seminariet webbsänds på SPFs hemsida.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas