Valfeber när SPF lyfte bostadsbristen
Nyheter
Foto: Tomas Södergren

Valfeber när SPF lyfte bostadsbristen

Valrörelsen hettade till på SPFs bostadsseminarium på torsdagen. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Socialdemokraternas talesperson i bostadsfrågor Veronica Palm drabbade samman i frågan om valfrihet.

Publicerad 2014-08-28

SPFs ordförande Christina Rogestam inledde och presenterade SPFs nya bostadsrapport och fem huvudkrav som förbundet nu försöker lyfta i organisationens alla led.

När politikerna sedan äntrade scenen dröjde det inte länge förrän debatten gick igång.

– Med 220 utförare i hemtjänsten bara i Stockholm är det dags att göra en paus för att försöka utveckla verklig valfrihet. Man kan som ni ha valfrihetssystemet i fokus eller så kan man ha de äldres bästa i centrum, sa Veronica Palm.

Stefan Attefall svarade att valfrihetssystem och RUT-avdrag är mycket viktiga komplement för att en bostadspolitik för äldre ska hålla hög kvalitet.

– Blir valfriheten kvar om S tar över? RUT ska begränsas och LOV-lagen stoppas. Jag ser en stor risk för tillbakagång.

Veronica Palm tillbakavisade SPFs krav om att skrota reavinstskatten och uppskovsräntan. Pengarna behövs i statskassan för att få råd med viktiga behov.

Stefan Attefall höll med SPF om att skatterna är problematiska och måste åtgärdas, men att det statsfinansiellt inte är möjligt just nu.

– En procent på reavinstskatten motsvarar en miljard, och att slopa uppskovsräntan skulle kosta en och en halv miljard. Därför har jag idag inga konkreta löften på den här punkten, sa bostadsministern.

Seminariets grundfråga och SPFs huvudkrav – att det behövs många fler trygghetsboenden runt om i landet – väckte såväl Attefalls som Palms stöd.

Båda delade analysen att ökat trygghetsboende leder till minskad efterfrågan på dyrare vård- och omsorgsboendet (särskilt boende) och dessutom uppstår flyttkedjor som gör bostäder tillgängliga för yngre.

Alliansen lovade igår i sitt valmanifest att regeringens investeringsstöd till ökat trygghetsboende ska permanentas. Det välkomnades av Veronica Palm.

– Men avgörande är att reglerna förenklas. Idag fungerar det inte. Eftersom stödet har en 65-årsregel vågar många kommuner inte bygga.

Stefan Attefall höll med om att regelverket behöver förenklas och förtydligas.

Oklart är också om stödet i fortsättningen kommer att accepteras av EU:s konkurrenslagstiftning.

SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor, geriatrikprofessor Gösta Bucht, avslutade seminariet genom att skicka med ett budskap till politikerna: Det behövs fler boenden för våra svårast demenssjuka.

– Diskussionen måste handla om också deras behov. Nu blandar man som för ÄDEL-reformen vilket är både dyrt och omänskligt. Vi behöver prata mer om behovet av särskilt boende för demenssjuka.

 

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

SPFs fem krav

1.       Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början

2.       Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt

3.       Stärk stödet för att bygga trygghetsboenden

4.       Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras

5.       Sänk flyttskatten – ta bort uppskovsräntan och sänk reavinstbeskattningen för bostäder

Här kan du läsa Christina Rogestams debattartikel om SPFs bostadspolitiska krav.

De medverkade på seminariet

Stefan Attefall, bostadsminister (KD)

Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson (S)

Christina Rogestam, förbundsordförande för SPF

Gösta Bucht, professor i geriatrik, talesperson för SPF

Fredrik von Platen, arkitekt och bostadsdebattör

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas