SPFs fem krav på politikerna
Nyheter
Foto: Colourbox

SPFs fem krav på politikerna

”Seniorernas bostadsrapport” innehåller fem krav på politiker och byggherrar. Här är de i korthet.

Publicerad 2014-08-28

1. Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början.

Här betonar SPF betydelsen av att det byggs bostäder av ”olika typer och med olika upplåtelseformer”, exempelvis hyres- och bostadsrätter.

– Alla nya bostäder ska anpassas till seniorernas behov. Badrum och sovrum ska vara tillräckligt stora och entréer och allmänna utrymmen ska vara tillgängliga, även för rullstolar, kräver SPF. Kravet på hiss i flerbostadshus bör inte ändras.

– Att rätta till fel och brister i efterhand är mycket kostsammare än att göra rätt från början.

2. Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt.

Här poängterar SPF att rätten att bo kvar förutsätter att hemtjänst och sjukvård i hemmet fungerar.

– Samtidigt måste möjligheten att flytta vara realistisk i närtid genom att det finns tillgång till olika typer av seniorboenden och särskilda boenden, skriver SPF och trycker därmed på en av de ömmaste punkterna i dagens svenska välfärd.

SPF lyfter här in kravet ur organisationens valmanifest om att efter fyllda 90 år ska man ha rätt att välja boendeform ”utan krav på biståndsbeslut”.

3. Stärk stödet för att bygga trygghetsboenden.

SPF vill att regeringen permanentar det statliga stödet till landets kommuner så att de kan bygga fler trygghetsboenden för 65-plussarna.

Kommunerna bör också kunna ge tydliga besked i god tid om behov till den som vill bygga. De kan också erbjuda goda förutsättningar för boendet genom att exempelvis stå för hyran för gemensamhetslokaler och bidra till finansieringen för en värd eller värdinna till boendet, anser SPF.

4. Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras.

SPF exemplifierar här med att hiss ofta saknas i miljonprogrammets flerbostadshus som är tre våningar och högre.

– Detta måste åtgärdas om lägenheterna ska kunna utnyttjas när 40-talisterna behöver ett mer anpassat boende. Staten bör bidra genom att skapa ett stöd till fastighetsägarna som motsvarar ROT-avdraget.

5. Sänk flyttskatten.

Här vänder sig SPF mot en rad olika skatter som man anser hämmar rörligheten på bostadsmarknaden.

– Ta bort uppskovsräntan och sänk reavinstbeskattningen för bostäder, föreslår SPF i rapporten. Det skulle undanröja hinder för äldre som är redo att sälja en villa eller bostadsrätt och som vill anpassa sitt boende till en ny livssituation.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas