Negativa seniorer ovanligt positiva
Foto: Colourbox
Nyheter

Negativa seniorer ovanligt positiva

Sveriges seniorer anser att den egna ekonomin har försämrats det senaste året. För de kommande tolv månaderna förväntar man sig ytterligare försämringar. Det framgår av en ny undersökning som SPF tagit fram.

Publicerad 2014-02-04

Undersökningen kallas ”Seniorindikatorn” och är en ny satsning från SPFs sida.

Varje kvartal kommer organisationen att publicera en uppdaterad version av Seniorindikatorn, eller förtroendeindikatorn som den också kallas.

– Det känns naturligt att en pensionärsorganisation som SPF skaffar sig en bredare och djupare bild av pensionärernas ekonomiska situation, säger SPFs kommunikationschef Stina Nordström till veteranen.se.

– Seniorindikatorn kommer också att ge oss ett nytt verktyg för analysera vad pensionärerna själva tycker.

Seniorindikatorn bygger på uppgifter från statliga Konjunkturinstitutet (KI) som regelbundet samlar in hushållens bedömning av bland annat den egna ekonomiska situationen, men också landets.

KI delar in medborgarna i fem olika åldersklasser. De äldsta är 65-84 år och det är resultaten ur den kategorin som SPF bygger Seniorindikatorn på.

Den första indikatorn, som sammanställts av SPFs samhällsekonomiske rådgivare Tomas Pousette, bygger på ett medelvärde av svar som inhämtats under november-december 2013 och i början av januari i år.

Två saker präglar resultatet:

– Indikatorn minskade från 112,4 i december till 110,0 i januari men ligger ändå klart över det historiska medelvärdet på 100 för åldersgruppen. De äldre är alltså något mer optimistiska under perioden än vad man brukar vara.

– Seniorgruppen ligger på en betydligt mer pessimistisk nivå än samtliga övriga åldersgrupper.

Seniorernas relativt optimistiska syn på den egna ekonomin är överraskande, tycker SPFs ordförande Karl Erik Olsson.

– Det är förvånande att seniorerna inte ser mer negativt på den egna ekonomin när pensionerna minskar för många i år, säger Karl Erik Olsson i ett pressmeddelande.

På grund av bromsen i pensionssystemet sänktes inkomst- och tilläggspensionerna med 2,7 procent från och med januari månads första pensionsutbetalning. När utbetalningen kom hade seniorerna redan gett sina januarisvar till KI.

– Pessimismen kan ha ökat när seniorerna fick se sina pensionsutbetalningar, säger Karl Erik Olsson.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs mer här

Här kan du läsa mer om SPFs seniorindikator.

Nästa förtroendeindikator kommer att publiceras i slutet av april.

Konjunkturinstitutet tillfrågar varje månad 1 500 personer för att framställa sin Konjunkturbarometer.

330 av de 1 500 tillfrågade är mellan 65 och 84 år.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas