Nyheter

Seniorer mer optimistiska än vanligt

Landets seniorer mellan 65 och 84 år ser något mer dystert på sin ekonomi i september jämfört med augusti. Men man är ändå mer optimistiska än vad man brukar vara.

Publicerad 2014-09-25

Det visar SPFs Seniorindikator som bygger på statistik från Konjunkturinstitutets hushållsbarometer som publicerades igår.

Indikatorn baseras på två frågor om den egna ekonomin – nuläget och förväntningarna under de närmaste 12 månaderna. Dessutom finns en fråga om förväntade inköp av kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna.

Seniorindikatorn minskade i september till 106,8 från 108,4 i augusti, men båda noteringarna är bättre än den genomsnittliga ”normalnivån” över tid.

– Trots att pensionerna minskar för många i år ser seniorerna ändå inte lika negativt på sin egen ekonomi som man brukar göra. Kanske är det den låga inflationen och de mycket låga räntorna som bidrar till seniorernas optimism. Det kan också vara så att chocken av sänkningen av pensionerna vid årsskiftet nu har lagt sig, kommenterar SPFs ordförande Christina Rogestam i ett pressmeddelande.

Men med höstmörkret väntas seniorernas humör fortsätta dala något från den relativt höga nivån. Bedömningen är att ekonomin kommer att försämras ytterligare under kommande tolv månader.

Det historiska medelvärdet för åldersgruppen är 100, varför alla noteringar däröver ändå kan sägas spegla en optimism.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas