Nyheter

Seniorernas syn på egna ekonomin allt dystrare

Seniorernas bedömning av den egna ekonomin är på väg mot en bottennivå jämfört med de tre senaste riksdagsvalen. Det visar SPF:s Seniorindikator som publiceras idag.

Publicerad 2014-04-30

Seniorindikatorn bygger på statistik från Konjunkturinstitutets hushållsbarometer och visar hur åldersgruppen 65-84 år bedömer den egna ekonomin.

Jämfört med valåret 2010 är seniorerna lika negativa idag om den egna ekonomin, med skillnaden att trenden är nedåtgående, konstaterar SPF i ett pressmeddelande.

Vid 2002 och 2006 års val låg förväntningarna på en betydligt högre nivå.

Under 2014 har Seniorindikatorn fallit kraftigt. I februari var värdet 103,3, i mars 97,5 och nu i april 96,9.

– Det är oroande att seniorerna ser alltmer negativt på sin egen ekonomi men inte förvånande då bromsen sänkte pensionerna vid årsskiftet och då inget parti kommit med någon rejäl satsning för att förbättra pensionsinkomsterna, säger SPFs ordförande Karl Erik Olsson i en kommentar.

– Vi vet att äldre väljare är mer rörliga idag än tidigare. Satsningar som stärker äldres ekonomi måste därför prioriteras av de politiska partierna inför valet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Seniorindikatorn

Seniorindikatorn baseras på två frågor om den egna ekonomin, nuläget och förväntningarna under de närmaste 12 månaderna, samt en fråga om förväntade inköp av kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna.

Tomas Pousette, samhällsekonomisk rådgivare till SPF, har sammanställt resultaten.

SPF kommer att publicera Seniorindikatorn varje kvartal. April månads indikator är den andra i ordningen.

Källa: SPF

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas