Åsikter

Ta upp kampen för pensionerna – Nu

Publicerad 2011-02-02

Under de senaste 20 åren har pensionerna varit i stort sett oförändrade medan lönerna till inte bara befattningshavare med likartade arbetsuppgifter, ökats med närmare 100 procent. Detsamma gäller de arvoden som utbetalas till ledande politiker

Denna parallellförflyttning av lönenivåerna har skett inom alla samhällets sektorer, som kompensation för ökade kostnader. Men helt uteblivit för pensionärskollektivet

Skall inte dagens pensionärer kunna behålla sin bil, ha kvar det fritidshus som anskaffats genom engagemang och försakelser, och upp i åren ha kvar sitt sociala umgänge genom deltagande i förenings-/friluftsliv och liknande aktiviteter?
Även kostnader för deltagande i motionsgrupp har ökats med 100% de senaste 20 åren

Med  den eftersläpning som skett blir det allt fler som hamnar inom gruppen ”fattigpensionärer”. Är det tacken för mångårigt ansvarsfulla insatser?

Jag känner mig lurad av samhället, men även av de pensionärsorganisationer som är satta att bevaka våra intressen.
Reaktionen över förslag hur man kan ”fiffla” till sig bostadsbidrag är kanske förståelig. Men är det inte så att vi pensionärer tillhör en generation som huvudsakligen strävat att genom idogt arbete försörja oss och inte ligga samhället till last.

Vi ser nu regelbundet tecken på att alltfler aktiva på alla nivåer i samhället söker ”sko” sig . Då är det kanske lättare att förstå om någon missgynnad agerar omoraliskt.

Nej, en ökad insats från SPF:s sida förväntas OMGÅENDE,  varför inte i samråd med andra liknande intressegrupper

Hudiksvall 2/2 2011

Kjell Bergqvist
Hudiksvall

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas