Svenska folkets järnväg?
Tyck! | Björn Wahlberg, Östersund
Speed regional train departing from the station Foto: Colourbox

Svenska folkets järnväg?

Vem kommer att utnyttja framtida höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg / Malmö? Inte pensionärerna, tror skribenten.

Publicerad 2018-08-15

Vem kommer att utnyttja framtida höghastighetståg mellan Stockholm – Göteborg och mellan Stockholm – Malmö? Sannolikt inte de som betalar sina resor själva. Utan i första hand de som har någon annan som betalar. Nämligen anställda inom företag, kommuner, olika organisationer och Staten. Varav en stor grupp riksdagsmän.

För sträckan Stockholm- Göteborg är tågtiden i dag 3 timmar och 9 minuter jämfört med 2 timmar med ett höghastighetståg som går 320 km/tim. En timmes tidsbesparing på sträckan Stockholm-Göteborg. Detta till en beräknad järnvägskostnad för båda sträckorna på 320 miljarder enligt Trafikverket. En kostnad som direkt eller indirekt kommer att betalas av hela svenska folket.

Skulle det inte vara bättre att i första hand bygga bort flaskhalsar?

Tidsmässigt vill man konkurrera med flyget. Detta för att få ned koldioxid utsläppet från flyget. Vilket är en god tanke. Men skulle det inte vara bättre att i första hand bygga bort flaskhalsar och svagheter i nuvarande järnvägssystem? I varje fall för större delen av svenska folket och för oss pensionärer. Inte minst med tanke på att flygbränslet sannolikt är förnyelsebart och fossilfritt redan före år 2045. Det år när snabbtågslinjerna beräknas vara klara.

Björn Wahlberg, Östersund

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.