Tyck! | Clara Lindblom (V)

”Vi måste planera långsiktigt och bygga fler boenden”

Huvudstaden kommer att behöva minst 2200 nya vård- och omsorgsplatser till år 2040, skriver Stockholms äldreborgarråd.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-14

Alla ska kunna känna sig trygga i att det finns plats på vård- och omsorgsboenden när de blir äldre. För att det ska bli verklighet krävs långsiktig planering. Stockholms stad tar nu sikte på år 2040 för att säkra tillgången till trygga boenden när andelen äldre blir fler.

Vi står inför en befolkningsutveckling där andelen äldre och äldre äldre i befolkningen ökar kraftigt. Det gör att behoven av platser på vård- och omsorgsboenden också kommer att öka stort. I Stockholms stad visar prognoserna att vi kommer att behöva ca 2200 fler platser på vård- och omsorgsboenden till år 2040. För att det ska vara möjligt att genomföra måste planeringen börja nu.

När vi har kunskap om stora utmaningar som väntar har vi större chans att klara av dem. I Stockholms stad har vi länge haft en boendeplanering för vård- och omsorgsboenden som bara har blickat några få år framåt i tiden. Med ett sådant arbetssätt skulle vi möta den kommande äldreboomen oförberedda. Nu har vi lyft blicken och börjat planera i ett längre perspektiv med sikte på 2040. Nu vet vi redan idag hur många nya boenden som behövs och var i Stockholm de behöver ligga för att vi ska få en jämn spridning av boenden över staden. Så att den som vill ska kunna bo kvar i sin stadsdel.

Totalt behöver staden själva bygga 16 nya vård- och omsorgsboenden. De boenden som behövs kommer i de flesta fall att vara nybyggen. Det är bra för att vi kan bygga moderna, fräscha boenden som uppfyller de förväntningar som framtidens äldre har på sitt boende. Nackdelen är att det tar väldigt lång tid att bygga nytt. Därför kommer vi i Stockholm redan nu att söka markanvisningar för hela utbyggnaden till år 2040. Tack vare vår långsiktiga planering kan vi vara ute i god tid.

I Stockholm pågår dessutom en stor översyn av de olika typerna av boenden för äldre som finns, vilken målgrupp de ska riktas till och om de uppfyller de äldres förväntningar. Genomgången visar att det finns ett behov av en ny form av mellanboende för äldre som inte har behov av den hälso- och sjukvård som finns på vård- och omsorgsboenden och servicehus men som vill ha ett tryggt boende med personal på plats och där det finns möjlighet till gemenskap med andra äldre. Ett sådant boende ska vi skapa. I kommande boendeplanering behöver vi se till att även tillgången till platser på de nya mellanboendena och i servicehusen planeras på lång sikt.

Vi kommer alla att åldras på olika sätt och behöva olika mycket hjälp. Oavsett vilken ålderdom vi får ska samhället vara rustat för att tillgodose våra behov. Vi står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning men med god framförhållning kan vi klara vårt uppdrag. Alla ska kunna få ett tryggt boende anpassat efter sina behov.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas