Åsikter | Val 2014 | Vänsterpartiet

(V) Skydda de kvinnliga fattigpensionärerna

Den orättvisa beskattningsklyftan mellan löntagare och pensionärer måste slutas och bromsen löser ut för lätt. Med höjd a-kassa och socialförsäkring och fler i arbete höjs även framtida pensioner, skriver Ulla Andersson (V)

Publicerad 2014-09-12

I högerregeringens Sverige finns det en grupp människor som mer än andra har fått känna vad det innebär när resurserna och Anders Borgs omtanke i så hög grad slussats till högavlönade män. I skuggan har de stått, den stora gruppen kvinnliga fattigpensionärer, varav många får klara sig på 7000 i månaden. 

Det är i grunden löneskillnaderna på arbetsmarknaden och att kvinnor utför mest av det obetalda jobbet med barn och hem, som avspeglar sig i många kvinnors låga pensioner. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och dessutom i yrken som värderas lägre i samhället och ger lägre löner. Det handlar också om bristande politisk vilja hos den högerstyrda regeringen som lämnat över taktpinnen åt marknadskrafterna och under åtta år skapat ännu sämre villkor för kvinnor både under arbetslivet, och efter det. Regeringen Reinfeldt har konsekvent fört över pengar till manliga höginkomsttagare genom jobbskatteavdragen, men de fattiga kvinnliga pensionärerna har missgynnats även genom att de får betala en högre skattesats.

Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst. Den orättvisa beskattningsklyftan mellan löntagare och pensionärer måste slutas.

I vår senaste budgetmotion föreslår vi att skatten sänks för de pensionärer som har allra lägst inkomster. Förslaget innebär att alla med pensioner på upp till 16 000 kronor i månaden får sänkt skatt. För de med pension upp till 12 000 kronor tas hela skatteklyftan bort. Om man har en pension på 12 000 kronor så innebär förslaget en skattesänkning med ca 300 kronor per månad. Vid 14 000 kronor bli skattesänkningen 170 kronor. Genom vårt förslag förbättras ekonomin för dem med låga pensioner samtidigt som rättvisan i skattesystemet ökar.

Vänsterpartiet står också utanför uppgörelsen om pensionssystemet och vi är kritiska till flera delar av systemet. Det bör vara utformat så att det inte missgynnar dem som varit arbetslösa, fött barn, haft otrygga visstidsanställningar och varit sjuka.

Vår politik för fler jobb och ökad sysselsättning skulle öka inbetalningarna till pensionssystemet och det innebär högre pensioner. Förslagen till förbättringar av a-kassan och socialförsäkringen innebär också bättre framtida pensioner.

Den så kallade bromsen i pensionssystemet löser ut för lätt. Vi vill ta bort bromsen. PPM bör skrotas och pengarna överföras till inkomstpensionssystemet, då hade aldrig bromsen aldrig behövt slå till.

Tillgångarna i AP-fonderna ska inte användas till kortsiktig spekulation på börsen utan pengarna ska investeras och förvaltas utifrån långsiktiga samhällsekonomiska och miljömässiga kriterier. Långsiktiga investeringar bidrar till att trygga pensionerna.

Vi i Vänsterpartiet kommer inte att ge oss förrän klyftan har slutits, mellan kvinnor och män, mellan pensionärer och de som jobbar, mellan rika och fattiga. Till hösten vill vi se en ny rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti som garant mot den girighetens och egennyttans kultur som högern står för.

Vi tror på ett öppet, jämlikt samhälle med plats för alla.

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V)

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas