Åsikter | FRIDELL/NILSSON

Väljaropinionerna är helt annorlunda enligt SCBs stora undersökning

Pensionärerna måste utnyttja den makt som de har vid valen skriver insändarna.

Publicerad 2014-05-27

Jämfört med EU-valet är opinionssiffrorna för partierna helt annorlunda. De rödgröna har lite större majoritet än i EU-valet och jämfört med i fjol. M har minskat jämfört i fjol, men inte alls så mycket som enligt EU-valet, och är nu andra parti klart före miljöpartiet. KD ligger något under riksdagsspärren.
Vad som hände i EU-valet kommer säkert att påverka riksdagsvalet. Både S och M kommer antagligen att öka insatserna för miljön. Stort intresse kommer att inriktas på förstagångsväljarna.

Pensionärerna måste utnyttja den makt som de har vid valen. De som nu är pensionärer, och de som snart kommer att bli det, är tillsammans betydligt mer än en fjärdedel av dem som får rösta. Våra förbund måste följa exemplet från Norrland och anordna demonstrationer där medlemmarna stöder kraven.

Pensionen måste grundas på att alla har lika värde, och pensionärer och yrkesarbetande behandlas lika med beaktande av att förhållandena delvis är olika.

Underfinansieringen i pensionssystemet måste upphävas genom att avgifterna höjs eller de tillgängliga medlen omfördelas. Pensionerna måste höjas och följa utvecklingen av lönerna. De 258 miljarder som annekterades måste återbetalas.

Ingvar Fridell. Göte Nilsson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.