Vindkraften kommer att leda till en stor elprishöjning
Foto Colourbox
Personligt | Björn

Vindkraften kommer att leda till en stor elprishöjning

Det kommer att bli jobbigt för många av våra pensionärer att klara av en elprishöjning på mer än 1000 kronor per år anser insändaren.

Publicerad 2014-04-09

Vindkraftsutbyggnaden kommer att leda till stora elprishöjningar i framtiden. Mer än en fördubbling av elpriset kommer att bli en följd av utbyggnaden. En stor elprishöjning som kommer att drabba alla hushåll. Det kommer att bli jobbigt för många av våra pensionärer att klara av en elprishöjning på mer än 1000 kronor per år.
De största bidragen till vindkraften utgörs inte av det örespåslag som tas ut av elabonnenterna för att betala dagens subventioner till förnyelsebar kraft utan kommer att bli till den elnätsutbyggnad som vindkraften kräver och som i sig kommer att leda till en stor höjning av elpriset.

Ett mycket stort ”dolt” bidrag till vindkraften utgörs av Svenska Kraftnäts 50 miljarderssatsning under en 15 års period för att bygga ut elstamnätet. En elnätsutbyggnad som krävs för att möjliggöra export av det elöverskott som den utbyggda vindkraften kommer att bidra till.  Merparten av kostnaden för denna stamnätsutbyggnad kommer att hamna på våra elräkningar.

Det handlar om det högspänningsnät som skall förmedlar elkraft från norr till söder här i Sverige och vidare till Europa söder om Sverige. Vindkraft från stora vindparker som vi själva inte behöver, då vi redan har den el vi behöver.

Att vindkraften kan leda till lägre elpriser i dag beror på att en stor del av vindkraften i dag är instängd i Sverige och inte kan nå kontinenten. Vilket just nu tillfälligtvis pressar ned elpriserna i Sverige till så låg nivå att vindkraftsexploatörerna begär att subventionerna till vindkraften skall höjas. Livligt påhejade av Energimyndigheten som arbetar för att det politiskt beslutade målet för vindkraftsutbyggnaden skall uppnås.

Inte nog med att vi kommer att drabbas av stora kostnader för en elnätsutbyggnad.  När det så småningom blir fritt fram för transport av elen genom Sverige kommer hela Sverige att hamna i samma elprisområde som Danmark och Tyskland. Ytterligare en stor elprishöjning kan då förväntas.

Svenska folkets köpkraft kommer att dräneras på mångmiljardbelopp per år till glädje för alla kraftproducenter i Sverige. Detta som en följd av IPCC:s antagande ”om” vad som skulle hända om jordens medeltemperatur stiger fyra grader. Ett ”om” som verkligen kan ifrågasättas eftersom medeltemperaturen inte stigit mer än en grad under hela 1900 talet och att medeltemperaturen inte stigit under de senaste 17 åren.

Det är först när vi hamnar i samma elprisområde som nordeuropa söder om Sverige som de utländska miljardinvesteringarna avseende vindparker i Sverige kommer att bli lönsamma. Man förväntar sig miljardvinster. Annars hade man inte satsat miljardbelopp på vindkraft i Sverige. Ett exempel på en sådan miljard investering är en av Sveriges största vindparker i Strömsunds kommun Jämtland. En vindpark som ägs av engelska pensionsbolag!

Björn Wahlberg

 

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas