Efter kritiken: Så ska handläggningstiderna kortas
Foto: Getty Images
Ekonomi & Pension | Pensioner | bostadstillägget

Efter kritiken: Så ska handläggningstiderna kortas

Pensionsmyndigheten har fått hård kritik för de långa handläggningstiderna när det gäller bostadstillägg. Nu har regeringen gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att korta dem.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-07-01

– Att stärka pensionerna handlar om respekt för alla som varit med och byggt upp landet. Det är viktigt att säkerställa att landets pensionärer får tillgång till de förmåner de har rätt till och att de inte behöver vänta orimligt länge, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

Så sent som i maj skrev Senioren om att Justitieombudsmannen (JO) riktar hård kritik mot Pensionsmyndigheten för den fortsatta långsamma hanteringen av ärenden om bostadstillägg. Du kan läsa det här.

För redan hösten 2019 riktade JO kritik mot Pensionsmyndigheten och uppmanade den att snarast möjligt skärpa hanteringen.

Vilket alltså inte har skett.

– Det är naturligtvis mycket allvarligt att Pensionsmyndigheten uppvisar brister i båda dessa hänseenden. Jag menar att det är något som riskerar att skada allmänhetens förtroende för Pensionsmyndigheten, och det är därför av största vikt att myndigheten kommer till rätta med problemen, sa JO Thomas Norling i ett pressmeddelande då.

Fler telefonsamtal ska komma fram

Nu ska Pensionsmyndighetens så kallade ärendebalanser gällande bostadstillägg till pensionärer minska enligt det nya mål som införs i Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2022.

Det gäller samtliga delar av bostadstillägget, det vill säga nyansökningar, omprövningar och återkrav.

Man ska även vidta åtgärder så att tillgängligheten när det gäller att kontakta myndigheten via telefon ska öka så att fler samtal helt enkelt kommer fram.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-07-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas