Först pension sedan eget företag
Foto André Loisted
Jobba | Jobba

Först pension sedan eget företag

Allt fler seniorer gör som Christer Ekberg i Limhamn - de startar eget företag efter pensioneringen. Många känner att de fortfarande har mycket kvar att ge, konstaterar Visma SPC som kartlagt seniorers intresse för företagande.

Publicerad 2015-03-19

Det är populärt att starta eget bland seniorer, intresset för det växer. Under fjolårets första halvår registrerade sig 1 111 seniorer som enskilda näringsidkare. Det motsvarar en ökning på 21 procent jämfört med året innan.
Det är redovisningsföretaget Visma Spc som gjort en kartläggning som bygger på statistik från Bolagsverket, Skatteverket och kreditupplysningsföretaget UC.
Kartläggningen visar att många seniorer väljer att starta eget företag efter pensionen. Många vill inte sluta arbeta och känner att de fortfarande har mycket att ge.
– De ser en möjlighet att förverkliga sina idéer och gör det i form av ett företag. När de går i pension får de möjlighet att göra det fullt ut. Många har mycket kunskap och vill dela med sig. Pengarna som företaget drar in kan stanna där och så lever man på pensionen, säger Rolf Dahlberg, vd på Visma Spc.

Inte lika vanligt bland kvinnor

Det är i första hand män som väljer att starta eget. Bland årets nyregistreringar står männen för 69 procent. Gotland är det län där jämställdheten är högst. Här startar lika många kvinnor som män egna företag. Sämst är jämställdheten i Gävleborg där kvinnor står bakom 13 procent av nyregistreringarna.
Redovisning och revision är den bransch som är mest jämställd. Män dominerar inom bygg, teknisk konsultverksamhet och juridik. Kvinnor dominerar inom uthyrning av bostäder och lokaler.
Tillväxten i antalet nyregistreringar är högst i Södermanland. Här bildades dubbelt så många företag förra året jämfört med 2013. I Kronoberg är utvecklingen sämst. Här sjunker andelen med 29 procent.
Enligt Rolf Dahlberg är äldre personer attraktiva på arbetsmarknaden. Han menar att dagens äldre är friskare än tidigare och att de är bättre utbildade än förr. Detta och deras långa erfarenhet gör dem intressanta för arbetsgivare.

Håller mig skärpt

Christer Ekberg i Limhamn skriver, fotar och översätter på uppdrag och ger ut informationsmaterial på det egna förlaget Plenum Ord & Bild. Redan flera år före pensionen bestämde han sig för att starta eget. Han vill fortsätta arbeta och känner sig inte som pensionär.
– Jag har mycket kvar att ge och har många års erfarenhet från förlagsbranschen. Arbetet stärker ekonomin och jobbet är inte fysiskt krävande. Jag håller mig skärpt och alert.
Före pensionen arbetade Christer Ekberg med datautbildning för synskadade. Tidigare arbetade han som förlagsredaktör i många år och började översätta engelskspråkig litteratur av en händelse. Ett manus han fick var illa översatt och han beslöt sig därför att göra ett försök själv. Det gick bra och sedan fortsatte han att översätta ekonomi- och datalitteratur från engelska till svenska och tvärtom.

Har haft företag tidigare

Han bildade företaget i maj. Den första kunden var ett kemisk-tekniskt företag som ville ha en hemsida översatt. Nu är uppdraget utfört.
– Nu ska jag fortsätta med uppbyggnaden av företaget. Jag håller på att göra en hemsida och har nyss tagit fram en logotyp. Den beställde jag. Jag har insett att jag inte klarar allt på egen hand. Det är bättre att jag arbetar med det jag kan bäst.
Var det svårt att bilda företaget?
– Jag har lång erfarenhet av att starta projekt och har arbetat självständigt hela livet. Företaget är ett nytt projekt. Det är andra gången jag startar ett företag. Sist arbetade jag med datautbildning och hade en stor uppdragsgivare. Det slutade med att kunden vill ha mig som anställd och där arbetade jag fram till pensionen.
Vad är din drivkraft?
– Det är skapandet. Det gäller oavsett om jag fotar eller skriver. Jag går in i en annan värld. När jag närmar mig deadline jobbar jag nästan dygnet runt.
Erfarenheten och hans förmåga att strukturera arbetet har vuxit genom åren. Det är inget som försvinner med ett klick bara för att man fyller 65 år.
Han började arbeta som 14-åring och studerade efter hand och tog en filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap. Självdisciplin och förmåga att strukturera arbetet har varit de viktigaste egenskaperna.

Text: Peter Söderlund
Foto: André Loisted

 

 

Ökat intresse

På Nyföretagarcentrum märker man att intresset för eget företagande bland seniorer växer från år till år.
När den första mässan Eget Företag hölls för 14 år sedan bestod tre procent av besökarna av personer som var 61 år och äldre. Då hade mässan 4 600 besök. Förra året hade mässan 9 000 besökare och andelen seniorer hade ökat till elva procent.
– Det ökade intresset beror på att vi känner oss friskare och vi har fortfarande mycket att ge.
– Det är kul att vara efterfrågad och ha ett visitkort i fickan, säger Mats Evergren vid Nyföretagarcentrum.
En del människor vågar efter pensionen satsa på något de drömt om. Det kan vara något som de haft vid sidan om sitt yrkesliv.

Mats Evergren pekar även på att synen på företagande har förändrats.
– Vi har haft en positiv trend under hela 2000-talet. När människor ser att andra kan leva på företagandet vågar fler ta steget.
Det finns fler förebilder. Stora företag har genomgått stora omställningar och människor har fått sluta och då tänker en del att: starta eget, ja varför inte? Samtidigt är man inte lika beroende av försörjning som pensionär och man har råd att begå misstag som man inte har som ung, säger han.

SPF har tidigare försökt väcka intresse för att starta eget bland medlemmarna, men gensvaret har varit svagt.
– Män som kommer från industrin har ofta inga svårigheter att starta eget företag. Men merparten av våra medlemmar är kvinnor som har arbetat inom vård och skola, och de drar sig för att starta eget, säger Leif Bergstedt, som ingår i SPF Seniorernas ålderismgrupp.
För lärare är det juridiskt sett svårt att starta egen verksamhet. Skollagen tillåter nämligen inte att man arbetar med enskild firma och därför blir många pensionerade lärare hänvisade till tim-vikariat.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas