Pensionär i Finland – ”Livsinkomsten har inget tak här”
Pia Hansson. Foto: Karoliina Paatos
Ekonomi & Pension | Serie: seniorer i norden

Pensionär i Finland – ”Livsinkomsten har inget tak här”

I Finland stiger pensionsåldern för varje år. Och det du arbetat in före 1960 får du inte pension för, berättar experten Pia Hansson.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2019-07-09

Pia Hansson är redaktionssekreterare på tidningen Arbetspension, en svenskspråkig tidning i Finland. Hon har arbetat länge med information om pensioner.
2017 gjordes en reform av arbetspensionen i Finland. Det som framförallt diskuterades var pensionsåldern.
– Precis som överallt ökar andelen äldre i Finland. Då måste man göra något om systemet ska fungera även i framtiden, säger Pia Hansson.

Höjd lägsta ålder

Vid reformen inleddes en höjning av den lägsta pensionsåldern för arbetspension så att de som är födda år 1955 har pensionsåldern 63 år och tre månader. Sedan stiger pensionsåldern med tre månader per år.

Vill få folk att jobba längre

– För varje månad man väntar med att ta ut sin pension höjs den också med 0,4 procent. Man försöker locka människor att jobba lite längre. Dessutom finns det numera möjligheter till flexibla lösningar, som att ta ut en del av pensionen och jobba lite mindre. Det har blivit ganska populärt att göra så. Den del man inte tar ut fortsätter att räknas upp varje månad, säger Pia Hansson.

 Vi gnäller en del i Finland, men trots allt har vi det ganska bra.

Väldigt små inkomster

Lägstanivåerna på pensionen i Finland ligger ganska lågt. De som har det sämst ska klara sig på 780 euro i månaden.
– Det är väldigt små inkomster, men det finns också kompletterande sociala förmåner, som bidrag för vård och boende, säger Pia Hansson. Men visst är det många som har det knapert. Framför allt gäller det äldre kvinnor som varit hemma med barn. Dessutom är det så att det pensionssystem vi har nu trädde i kraft först i början av 60-talet. Det man har jobbat innan dess räknas inte. Min egen mamma är 84 och började arbeta i början av 50-talet. Hon fick ingen pension för de första tio åren.

Allt arbete räknas

Numera är så gott som allt arbete pensionsgrundande, även tillfälliga extraknäck.
– Före år 2007 fanns det tidsgränser för hur länge en anställning måste vara för att ge rätt till pension men nu räknas allt du tjänar in från 17 års ålder. Arbetspensionen baseras på alla år i arbete, livsinkomsten, och den har inget tak. Det är en skillnad mot Sverige.

Det finska pensionssystemet

  • Det finska pensionsskyddet består av tre delar: arbetspension, folkpension och garantipension.
  • För arbetspensionen är det livsinkomsten som räknas. Den har inget tak.
  • För de sämst ställda finns även möjlighet att få bidrag för bostad och vårdkostnader via den övriga socialförsäkringen.
  • Den som får över 1 300 euro per månad i arbetspension får varken folkpension eller garantipension.
  • Rätt till folkpension har de som har låg eller ingen inkomst från arbetspensionen, har fyllt 65 år och bott i Finland i minst tre år efter det att de fyllt sexton år.
  • Det finns möjlighet att ansöka om förtida folkpensionsuttag från 63 års ålder.
  • Från och med 2017 har pensionsåldern för arbetspension höjts med tre månader för varje årskull född 1955 och senare, tills den nedre gränsen är 65 år.
  • Full folkpension i Finland är 630 euro. Har man bara den och ingen arbetspension, får man dessutom garantipension på cirka 150 euro. Total lägstanivå är alltså runt 780 euro. Plus eventuellt bostads- och vårdbidrag.
Dölj faktaruta

Pension till änkor och änklingar

Efterlevandepension finns kvar i Finland, vilket hjälper många äldre kvinnor med låg pension. Änklingar har också rätt till den men eftersom efterlevandepensionen minskar ju större pension änkan eller änklingen själv har är det inte lika vanligt att män får den.
– Som efterlevande kan man få upp till hälften av sin makes/makas pension.

Tar mycket för givet

Pia Hansson tror att många är relativt nöjda med hur de har det.
– Vi gnäller en del i Finland, men trots allt har vi det ganska bra. Jag tror inte riktigt vi vet hur lyckliga vi är. Vi tar mycket för givet och det gäller nog hela Norden.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2019-07-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas