Bra idé att jobba extra?
Foto: Getty Images
Ekonomi & Pension | Jobba | Ylva om pengar

Bra idé att jobba extra?

Ylva Yngveson är Seniorens ekonomiexpert. Hon är privatekonomisk analytiker och har under många år arbetat för Swedbank och Sparbankerna. Nu driver hon egen verksamhet. Här skriver hon om vad det innebär för både skatt och pension att jobba extra.

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-11-29

Många som tar ut pension jobbar samtidigt och får lön. Enligt Pensionsmyndigheten ökar den här gruppen jobbonärer. Hela 23 procent av 67-71-åriga pensionärer hade år 2019 en inkomst av tjänst. Förutom att det kan vara stimulerande och kul att jobba är en extra inkomst värdefull. Men vad betyder det för skatt och pension?
Eftersom politiker vill stimulera ett långt arbetsliv finns ett generöst jobbskatteavdrag på lön från och med det år man fyller 66 år. Det kan vara som anställd eller egen företagare. På de första 100 000 kronorna är avdraget 20 procent. På överstigande belopp upp till 300 000 är avdraget 10 procent.

Om man till exempel har en pension på 13 000 kronor i månaden och en lön på 60 000 kronor under ett år får man behålla nära 55 000 kronor efter skatt av den. Den som har en hög pension kan komma upp över gränsen för statlig skatt och får då behålla mindre av en extra inkomst.
Samtidigt som skatten är låg ger lönen en högre allmän pension. I det här exemplet fylls pensionskapitalet på med drygt 10 000 kronor. Utslaget på framtida år ger ett års lön inte mycket i ökad utbetalning per månad, men ändå en ökning.

Samtidigt som skatten är låg ger lönen en högre allmän pension.

Har man viss andel garantipension minskar den om inkomstpensionen ökar. Men resultatet blir positivt då avräkning inte sker krona för krona. Det leder också till att en större andel av pensionen får en normalt bättre uppräkning. Inkomstpension följer ju löneutvecklingen i landet. Garantipension räknas bara upp med inflationen.

Eventuellt bostadstillägg påverkas av högre inkomst. Om personen i exemplet ovan har en hyra på 6 000 kronor och bostadstillägg på 3 700 kronor minskas det med nära hälften. Fortfarande ger arbetsinkomsten ett nettotillskott på bortåt 2 800 kronor i månaden. Lön räknas med till 93 procent i inkomstprövningen, precis som inkomstpension och tjänstepension, men efter ett avdrag på 24 000 kronor.
Som synes talar det mesta för att det är bra att tjäna lite extra.

Ylva Yngveson
Publicerad 2021-11-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas