Fräs rot med rut
Foto: Getty Images
Krönikor | annika om pengar

Fräs rot med rut

Vad gäller egentligen för rut och rot? För många kan de tjänsterna hjälpa att till exempel behålla fritidshuset. Och för rut betalar du mindre än för rot. Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzer reder ut nedan.

Annika Creutzer
Publicerad 2023-06-13

I sommartider fixar många på sina sommarstugor och en och annan tar också hjälp utifrån. Många tjänster ger möjlighet till skattereduktion för rotarbete. Men en del har fördelen att de istället räknas som ruttjänster med högre skattereduktion. En av dessa tjänster är stubbfräsning. En oönskad rot i trädgården kan alltså tas bort med en tjänst som ger rut.
Vid rotarbeten räknas 30 procent av arbetskostnaden in i underlaget men vid rut är det 50 procent. Vi betalar alltså 70 procent själva för rot men bara 50 procent för rut. Material och annat, som inte är arbete, betalar vi fullt pris för.
Underlaget är det belopp som dras från skatten. Det finns ett tak för hur stor skattereduktionen kan bli. Tidigare fanns ett högre belopp för 65+ men numera är det lika för alla. Taket är på 75 000 kronor för rot- och ruttjänster. Av detta belopp får rot vara högst 50 000 kronor.

För att kunna få så stor skattereduktion krävs att det finns tillräckligt mycket skatt att ta av. Andra skattereduktioner står före i kön som ränteavdrag och jobbskatteavdrag.
Rot gäller bara i ägd bostad men det räcker med att äga en andel av bostaden. Fyra syskon som äger ett fritidshus kan alltså tillgodoräkna sig en fjärdedel var av underlaget om de alla är registrerade ägare. Bostaden får även finnas inom EU/EES eller i Schweiz.
Om ett par, där den ena har hög pension och den andra låg pension, köper en tjänst tillsammans är det viktigt att fördela kostnaden så att den med högst pension tar större delen eller hela kostnaden. Detta är lättast att göra redan när tjänsten beställs men kan även göras som en ändring i deklarationen.
Ruttjänster gäller både ägd och hyrd bostad som nyttjas i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz. Det går att få rutavdrag för tjänster i föräldrarnas bostad.

Städning är en vanlig ruttjänst men nu till sommaren kan det vara bra att kolla igenom hela listan på Skatteverkets hemsida. Många tjänster utomhus kring huset räknas som rut, exempelvis fälla träd, röja sly, klippa häckar, rensa ogräs och bekämpa mossa. Även it-tjänster som bredbandsinstallation räknas som rut. Även om vi inte vill tänka på den kalla årstiden kan det vara bra att veta att snön kan skottas med rut. När kroppen inte är lika stark längre kan ruttjänsterna göra det möjligt att fortsätta att ha kvar
fritidshuset.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Staten fortfarande dålig affär

I förra numret skrev jag om Pensionsmyndighetens traditionella försäkring och hur ofördelaktigt det är att placera där just nu. Nu ändrar myndigheten utbetalningen av ränta och beräknar den månad för månad utifrån hur placeringen går. Det kan bli både plus och minus. Men fortfarande finns det bara 94,60 kr (april) för varje utlovad hundralapp. Med risk för minusräntor en tid framöver, kvarstår mitt råd – avvakta med flytt till traditionell försäkring och ligg kvar hos AP7, Såfa och andra fonder. b

Dölj faktaruta

Håll koll på inflationen!

Nu närmar sig tidpunkten då vi får veta hur mycket garantipensionen kommer att höjas från årsskiftet. Det är inflationen 1 juli 2022 – 30 juni 2023 som styr vilken ökning det blir. Inflationen vid denna tidpunkt ligger till grund för 2024 års prisbasbeloppet och styr garantipensionen.
Prisbasbeloppet styr även studiemedel, sjukpenning, föräldrapenning och var brytpunkten för statlig skatt hamnar. Det förhöjda prisbasbeloppet (en lite högre variant på samma sak) styr uppräkningen av tilläggspensionen (ersättaren för ATP). Men andra pensioner räknas om efter olika faktorer, bland annat löneökningstakt, avkastning, prisökningar vid andra tidpunkter och hur mycket äldre vi blir.

Dölj faktaruta

Annika Creutzer
Publicerad 2023-06-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas