Gör skatt på pensioner enklare!
Foto: Getty Images
Krönikor | annika om pengar

Gör skatt på pensioner enklare!

Pensionärer har det betydligt svårare än de flesta löntagare när det gäller att betala in rätt skatt. Det är tydligt när närmare 400 000 pensionärer drabbats av kvarskatt i år. Om samma krav ställdes på pensionsutbetalare som på arbetsgivare skulle det vara betydligt lättare. Det skriver Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzer. Läs krönikan nedan.

Annika Creutzer
Publicerad 2023-10-05

Sedan några år tillbaka ska arbetsgivare göra skattedeklaration för anställda varje månad. Det innebär att det är lätt för en löntagare att varje månad se hur mycket lön som betalats ut och hur mycket skatt som dragits. Uppgifterna finns efter inloggning på skattekonton under ”Lön, pension, sjukpenning m m”.

Men för pensionärer saknas ofta betydande inkomster, som tjänstepensioner från pensionsförsäkringar, vilka bara behöver redovisas en gång per år. För den med många olika pensioner kan det vara ett digert arbete att räkna ihop inkomster före skatt och inbetalad skatt. Det vore en klar förbättring om pensionsmottagarnas behov gick före försäkringsbolagens och vi kunde se alla inkomster varje månad.
Den som är huvudutbetalare, ofta Pensionsmyndigheten, drar skatt enligt tabell. Andra utbetalare drar 30 procent. Ofta blir det totalt sett för lite skatt och det är därför pensionärer så ofta får kvarskatt. För den som vill undvika kvarskatt finns tre alternativ:

  • Den enklaste åtgärden är att be Pensionsmyndigheten dra mer i skatt. Det finns en e-tjänst för detta efter inloggning på Mina sidor. För en enklare uppskattning av vilken skatt som bör betalas finns även räknesnurran Räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida.
  • Är det svårt att själv räkna ut skatten, till exempel efter en bostadsförsäljning, går det att begära jämkning hos Skatteverket. Då räknar verket ut skatten och beslutet lämnas vidare till Pensionsmyndigheten. För att få jämkning från årsskiftet ska ansökan lämnas senast den 19 november i år. Den som får för mycket inbetalat kan också begära jämkning och slippa vänta på skatteåterbäring till följande år.
  • Det tredje alternativet är att inte göra något och invänta kvarskatt. Viktigt är att all kvarskatt över 30 000 kronor bör betalas in före mitten av februari för att undvika skuldränta.

Och räntorna blir allt högre. Skuldräntan är efter den 1 augusti i år 5 procent. Efter deklarationsdagen är det denna ränta som gäller för hela kvarskatten. Betalas inte kvarskatten i tid stiger räntan till 20 procent. Dessa räntor är inte avdragsgilla och motsvarar vanliga låneräntor på 7,14 respektive 28,57 procent! Är det plus på Skattekontot blir det istället en intäktsränta som nu höjts till 2,25 procent vilket motsvarar en skattepliktig bankränta på 3,21 procent.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Månadens fråga: Vill inte blanda in släkten

Jag har en väninna, 64 år, som inte har barn. Föräldrarna är döda och relationen till systern och hennes man som bor utomlands är dålig, särskilt på det djupare planet. Min väninna oroar sig för att bli dålig och hamna i händerna på sina närmast anhöriga. Hur skulle hon kunna sätta upp ett alternativt nätverk med stöd? /Väninna

Annika svarar: Din väninna är klok som tänker framåt. Ofta kan det mesta klaras av genom ett nätverk av vänner som hjälper varandra. Våga prata om förväntningar och fördelning av ansvar. En dag kanske det inte räcker och då kan det vara bra med en framtidsfullmakt till någon eller några som står henne extra nära. Hon kan göra detsamma för någon annan i liknande situation. Din väninna är fri att ”göra slut” med sin syster och förklara att det finns andra som tar hand om henne. Hon kan testamentera allt till vänner, välgörenheten eller vad hon vill och berätta det för systern. Kanske även systern tycker det är skönt att slippa kraven på att hon ska rycka in om något händer.

Dölj faktaruta

Äter inte 74-plussare?

För en person 61-74 år beräknas matkostnaden under en månad vara 3 070 kronor, enligt Konsumentverket. Då äts alla måltider hemma och verket skiljer inte på ensam- eller flerpersonshushåll. Kalkylen gäller bara personer upp till 74 år. Enligt verket beror det på att nordiska näringsrekommendationer saknas för äldre.

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2023-10-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas