Hellre rut än ros
Foto: Getty Images
Ekonomi | annika om pengar

Hellre rut än ros

Visste ni om att det går bra att ge bort rut-avdrag till sina föräldrar? Det kan underlätta för yngre pensionärer som måste täcka upp när samhället inte klarar av vården av äldre föräldrar. Det kan även underlätta för syskon där någon kanske på grund av avstånd hjälper sina föräldrar mindre. Missa inte Seniorens ekonomiexpert Annika Creutzers text.

Annika Creutzer
Publicerad 2022-05-18

I dag har många familjer två generationer pensionärer. Den yngre förväntas ta hand om den äldre och det är ofta ett kärt besvär. Men ibland kan det bli för mycket som när det innebär att sluta arbeta tidigare och därmed få en sämre pension. Forskning på Stockholms universitet visar att en vanlig anledning till tidig pensionering, framför allt bland kvinnor men i allt högre utsträckning även för män, är att de behöver täcka upp för brister i samhällets vård av äldre föräldrar.
Det kan också handla om orättvisa mellan syskon. Den som bor närmast de äldre föräldrarna får dra ett tungt lass som den andra inte har praktiskt möjlighet, eller inte vill, hjälpa till med.
En tredje situation kan vara den äldre föräldern som inte vill besvära sina barn. ”De ska få njuta av sin tid som unga pensionärer utan att behöva ta hand om mig.”

När jag hör om situationer som dessa brukar jag lyfta fram möjlighet-
en att ge bort rut-tjänster. Trots att möjligheten har funnits i många år är det fortfarande förvånansvärt många som inte vet om att det går att få skattereduktion även för tjänster som utförs i föräldrars bostad. (Däremot går inte det omvända, att köpa rut-tjänster till sina barn.)
När det blir orättvisa mellan syskonen kan en lösning vara att den som bor nära hjälper till med vissa sysslor och den som inte har möjlighet rent praktiskt istället betalar för tjänster som storstädning, ledsagning till vård och apotek, matlagning i hemmet och andra tjänster som ger rutavdrag.
Den äldre-äldre, om uttrycket godkänns, kan också önska att få olika tjänster i present. Så mycket mer välkommet än ytterligare en vas att ställa på hyllan eller blombuketter som snart är vissna.

En vanlig missuppfattning är också att det krävs en ägd bostad för rutavdrag. Både barn och föräldrar kan lika gärna bo i hyresrätt.
I vissa kommuner kan det vara billigare för en pensionär att köpa ruttjänster än att anlita den kommunala hemtjänsten. Fördelen är att man får hjälp med precis det man vill och ofta av samma person. Det förutsätter förstås att den som köper tjänsten har inkomster som har en storlek som gör att det finns tillräckligt med skatt att reducera. Är pensionen låg kan det alltså vara bättre om ett barn, med högre pension, köper tjänsterna.

Det går även att få skattereduktion för rot-arbeten på föräldrars ägda bostad. Men i så fall måste barnet vara delägare i bostaden, det räcker dock med några procent. Om föräldrarna skänker en lite del av bostaden räknas det som förskott på arv. Syskon bör informeras och gåvan bör dokumenteras med ett avtal, gärna skrivet av jurist.

Annika Creutzer är Seniorens ekonomiexpert och privatekonomisk journalist.

Rut och rot 2022

Får tillsammans vara högst 75 000 kronor. Av detta belopp får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Rutavdraget är 50 procent av arbetskostnaden. Rotavdraget är 30 procent av arbetskostnaden.
Exempel på rutavdrag: Hushållsnära tjänster som städning, trädgårdsarbete och enklare matlagning. Hjälp med hygienen samt att klä på och av sig, följa med på promenader och enklare ärenden, till exempel till vårdcentral, bank eller butik, hjälpa till med att betala räkningar, mata och läsa högt. Flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror, installation och reparation av it-utrustning.
Exempel på rotavdrag: renovering av badrum, ändra planlösningen och riva vägg, ta bort trösklar, installation av trapphiss, automatiska mörkläggningsgardiner och rullstolsramp.
Källa Skatteverket.se

Dölj faktaruta

Månadens fråga

Min väninna säger att det är skillnad på investeringssparkonto och kapitalförsäkring när det gäller arv. Vad menar hon?
/Arvtagare?
Annika svarar: En kapitalförsäkring ingår inte i dödsboets tillgångar och kan därmed inte omfattas av ett testamente. Vem som får överta tillgångarna beror på vem som står som förmånstagare. Det är vanligtvis make/maka i första hand och därefter barn. Men ska någon annan ärva behöver denna person anges som förmånstagare. Ange gärna en person i första hand och en i andra hand om den första personen skulle vara avliden. Investeringssparkontot, ISK, ingår däremot i dödsboets tillgångar.

Dölj faktaruta
Annika Creutzer
Publicerad 2022-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas