Kan jag bo kvar i huset?
Ekonomi & juridik | Ekonomiexperten
Foto: Colourbox

Kan jag bo kvar i huset?

Min man har två barn i ett tidigare äktenskap. Även om de är fantastiska personer inser jag att det kan bli problem med vårt gemensamma boende i händelse av hans död. Vad råder ni mig att göra?

Ylva Yngveson
Publicerad 2019-10-22

Min man har två barn i ett tidigare äktenskap och även om jag alltid kommit mycket bra överens med dem och de är fantastiska personer inser jag att det kan bli problem med vårt gemensamma boende i händelse av hans död. De har det båda gott ställt och är vad jag vet inte i behov av pengar, men omständigheter kan ju ändras. Vad råder ni mig att göra?
a.l.

Ylva svarar: Den här situationen blir allt vanligare. Många lever idag i nya förhållanden och har barn sedan tidigare. Risken är stor för osämja framöver när föräldrar dör. Klokt att tänka igenom detta när det ännu finns tid. Gifta har rätt till hälften var av boets värde i en bodelning efter ena makens dödsfall. Är det framförallt bostaden som finns i boet kan den efterlevande behöva sälja den för att lösa ut makens barn med hälften av marknadsvärdet, efter avdrag för lån och latent kapitalskatt på vinst. Ett testamente kan ändra på detta. Men barnen har ändå rätt att begära att få ut sin laglott. Det är hälften av arvet, det vill säga en fjärdedel av boets värde.

Ena barnkullen kan bli förfördelad, ifall båda makarna har barn sedan tidigare.

När man förändrar arvet behöver man tänka ett steg längre. Ena barnkullen kan bli förfördelad, ifall båda makarna har barn sedan tidigare. Det hänger på slumpen, vilken make som dör först, hur stort arv de kommer att få. Det är då lämpligt att se till att barnen kan få ut resten av sitt arv när andra maken dör. Det är dock bara en arvsrätt i form av en andel, inte i kronor. Maken kan i princip konsumera upp värdet. Så viss risk finns i detta upplägg.
Som efterlevande make kan man åberopa paragraf 12:2 i Äktenskapsbalken för att få behålla sitt giftorättsgods. Äger man mer än den avlidne maken får man kvar mer av boet än vad bodelning med hälftendelning innebär.

Är all egendom enskild sker ingen bodelning.

Finns äktenskapsförord eller villkor i testamente eller i gåvobrev så att något ägs som enskild egendom, förändras situationen. Är all egendom enskild sker ingen bodelning. Efterlevande make behåller sin egendom och barnen ärver den avlidne förälderns egendom. Det kan finnas anledning att skriva nytt äktenskapsförord om man har ett sedan tidigare och inte vill att det ska gälla längre. Ett testamente kan påverka effekten av äktenskapsförord. Det kan vara skillnad mellan hur man vill att det ska bli i händelse av skilsmässa och av dödsfall.
Mer finns att säga kring detta. Ta hjälp av jurist så att allt blir som ni tänkt och utifrån era förutsättningar.

Ylva Yngveson
Publicerad 2019-10-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas