Hälsa | Medicin

Ska jag fortsätta gå som en zombie?

Publicerad 2011-07-07

Fråga: Jag är en man som fyller 75 i sommar. Sedan cirka femton år äter jag Norprolac på grund av en mindre hormonrubbning. Jag går efter detta på en årlig kontroll för bland annat hormonbalansens skull.
För sex-sju år sedan fick jag en blodpropp i ett öga och förlorade därmed synen på det. I samband med detta, konstaterades högt blodtryck och förhöjt kolesterolvärde i blodet. Läkaren satte in Trombyl, Simvastatin och blodtryckssänkande medel.

Till helt nyligen har jag regelbundet tagit: Norprolac, Trombyl, Simvastatin, Felodopin, Losartan.
Inom SPF pågår just nu en projekt som riktar sig mot multimedicinering bland äldre. Det definieras som över mellan fem och tio preparat. Projektet fick mig att tänka över om jag känner av några biverkningar av min medicinering.
Under denna tid har insändare av läkare, riktat min uppmärksamhet mot Simvastatin. De anser att preparatet är en mjölkkossa för tillverkarna eftersom de ofta sätts in tidigt i åldrarna för ett livslångt bruk och inte ifrågasätts.

Jag har känt mig mycket trött och sömnig, ibland illamående och med sura uppstötningar, rastlös, irriterad och med ont i lederna. Min hustru klagade ofta på att jag hade kort stubin.
Så bestämde jag mig för att temporärt upphöra med Simvastatin. Efter några dagar började jag vakna tidigare på morgnarna och kände mig pigg och utsövd utan några andra besvär än de som normalt hör till min ålder.

Jag tog upp detta nyligen med min läkare vid den årliga kontrollen. Han hänvisade till de rekommendationer som Läkemedelsverket utfärdat och rekommenderade att jag skulle fortsätta med Simvastatin.
Efter två veckors uppehåll har jag nu tagit Simvastatin tre kvällar i sträck. I morse blev jag väckt först omkring klockan 8.30, fortfarande sömnig, irriterad och med värk i lederna.
Vilka risker utsätter jag mig för om jag helt upphör med Simvastatin? Ska jag fortsätta med preparatet och gå omkring halva dagarna som en zombie för att eventuellt få några år längre att leva?

Sven Bergqvist

Svar: Läkemedlet Simvastatin är en så kallad statin, som i första hand sätts in på patienter som riskerar att återinsjukna i en kärlsjukdom. Man vill sålunda förebygga en ny kärlkatastrof, så kallad sekundärprevention. (Statinbehandling ges även för att minska risken för kärlskada hos ännu inte insjuknade personer, så kallad primärprevention, som är en kontroversiell och ifrågasatt behandlingsform.)

Du tillhör gruppen ”sekundärprevention”, där den gynnsamma effekten av statiner är övertygande visad. Det är din doktor väl medveten om och har starkt stöd för.
Biverkningar av statiner är dosberoende, högre statindos ger risk för biverkningar. Av ditt brev framgår inte vilken dos du står på, men väl hur negativt din livskvalitet påverkats i dagsläget.
Som svar på din fråga om, vilka risker du utsätter dig för, om du upphör med statinbehandlingen, vill jag föreslå: Kontakta ånyo din doktor för en ”dos-diskussion” så att ni två tillsammans kan hitta en dos som du klarar utan biverkningar, alternativt ett eventuellt byte av statinpreparat. Sedan kan ingen annan än du själv väga risk mot nytta och bedöma vad som gör livet värt att leva.

Barbro Beck-Friis

Professor i geriatrik, tidigare överläkare vid Motala lasarett.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas