Tänder är en del av kroppen
Foto Colourbox
Ekonomi & Pension | Ylva om pengar

Tänder är en del av kroppen

Ylva Yngvesson tipsar om var du kan jämföra priser hos olika tandläkare.

Ylva Yngveson
Publicerad 2020-02-17

I ett nyhetsprogram för ett antal år sedan beskrevs den dåliga tandstatusen hos befolkningen i ett annat europeiskt land. Man gick öppet med gluggar i tandraden utan att bekymra sig. Det var helt enkelt för dyrt att åtgärda. Då var det en märklig tanke att vi i Sverige skulle möta vänner och bekanta på det sättet. Våra tänder var ju i ordning. Idag tycker de flesta svenskar att tandhälsan är bra, 78 procent. Men bland dem som inte haft råd att gå till tandläkaren är det bara 29 procent som har den uppfattningen, enligt Folkhälsomyndigheten.

En ny reform 1999 innebar att tandläkarna själva fick sätta priserna

Att det är kostsamt märks inte minst när man blir äldre och får allt större problem med tänderna. Visst har vi stöd, men inte på samma sätt som för kroppen i övrigt. Det var 1974 vi fick en allmän tandvårdsförsäkring som skulle ge alla vård på lika villkor. Priserna var fasta. Men kostnaden för staten blev med tiden hög och egenavgifterna för oss patienter höjdes gång efter annan från 1980. En ny reform 1999 innebar att tandläkarna själva fick sätta priserna, vilket tandteknikerna redan gjorde sedan några år. Reformen skulle göra bastandvården mer överkomlig medan större ingrepp i högre grad skulle bekostas av patienterna.

Problem som då uppstod var att många med stora behov fick väldigt höga kostnader. Redan efter ett par år ändrades därför reglerna. De som var 65 år och äldre fick större subventioner. 2008 var det dags att ändra regelverket igen. Nu infördes ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Det skulle dels öka viljan att gå regelbundet på undersökningar, dels dämpa kostnaden för större ingrepp.

Tandläkaren bedömer behovet och bestämmer en månadsavgift individuellt.

Tandvårdsbidraget är idag på 600 kronor per år för dem som är 65 år eller äldre. Det förnyas den 1 juli varje år. Ersättning för större åtgärder är 50 procent av det som överstiger 3 000 kr och 85 procent av det som överstiger 15 000 kr. Högkostnadsskyddet räknas ett år i taget från dagen för första behandlingen.

Det finns också något som heter abonnemangstandvård. Det tecknas för tre år i taget och jämnar ut kostnaderna över tid. Tandläkaren bedömer behovet och bestämmer en månadsavgift individuellt. Det täcker de vanligaste åtgärderna men inte större saker som ny tand, brygga och liknande.

Referenspriser finns framtagna för olika åtgärder. Det är vad tandläkarna får från Försäkringskassan i statlig ersättning. Priset de tar ut av kund bestämmer de sedan själva.

Att vi kan ha en fortsatt bra tandhälsa i det här landet är av grundläggande vikt.

Hur priserna hos just min tandläkare ligger till i jämförelse med andra är svårt att ha koll på. Men nu blir det ändring på det. En helt ny sida publiceras i dagarna på webben för att vi ska kunna jämföra priser hos olika tandläkare. Den heter tandpriskollen.se och det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket som står bakom den. Att vi kan ha en fortsatt bra tandhälsa i det här landet är av grundläggande vikt, anser jag. Det handlar inte bara om utseende och funktion. Det är också en viktig fråga för vår allmänna hälsa eftersom problem med tänderna kan leda till olika slags sjukdomar.

Ylva Yngveson
Publicerad 2020-02-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas