Farmor i skuggan av mormor?
Fokusera mer på att avlasta än anklaga om du vill träffa barnbarnen mer. Illustration: Linnea Blixt
Relationer | barnbarn

Farmor i skuggan av mormor?

Är det skillnad på att vara mormor eller farmor? Morfar eller farfar? Ja, många vittnar om att mormor och morfar ofta är närmare barnbarnen. Det är förstås olika från fall till fall, men enligt forskningen är mönstret tydligt. Text Maria Gerlofson

Tidningen Senioren
Publicerad 2023-09-19

– En viktig bidragande orsak till skillnad i relationen är könsskillnader. Trots strävanden efter jämlikhet är det fortfarande kvinnor som har huvudansvaret om barnen, hemmet och det sociala livet. Kvinnor är över lag mer relations- och familjeorienterade än män. Det gör att mammor och döttrar oftare har nära relationer än mammor och söner i vuxen ålder. När ett barnbarn kommer blir det lätt så att mormor och inte farmor ges mest plats, säger Isabelle von Saenger, doktorand på Aging Research Center vid Karolinska Institutet.
Mycket av forskningen har skett i andra länder med andra välfärdssystem och normer än i de nordiska. Men trots att vi kommit långt ned jämställdheten i Sverige läggs fortfarande mycket outtalat ansvar på mamman när det gäller att hålla relationerna levande både på den egna och partnerns sida.
– Om det dessutom finns någon form av konflikt i en familj mellan den äldre och mellangenerationen är det oftare farmor och farfar som får betala priset i termer av minskad kontakt med barnbarn. Även det kan bero på att kvinnan oftast sköter det logistiska och sociala kring familjen. Det är lätt att glömma att det finns en man, en pappa och en son som också har ansvar, säger Isabelle von Saenger.

Andra forskare tolkar farmors nackdelar i relationen till barnbarnen som en konflikt om mannen mellan svärmor och svärdotter. Den relationen är alltid komplicerad, menar de forskarna, då inflytandet, kärleken och kontrollen över mannen har gått från modern till hustrun. Då är det naturligt att det blir lite svartsjuka och konkurrens, anser de forskarna. Den svartsjukan kan hindra en närmare relation mellan svärmor och svärdotter och därmed till barnbarnen.

Naturligtvis finns det mängder av andra förklaringar till skillnaden i relationen mellan mor- och farföräldrar och barnbarnen. Det handlar om hur nära de bor varandra, om ålder och olika behov. Det handlar även om hälsa och ork och vilken energi som finns till barnbarnen. Ökade antal skilsmässor och nya bonusfamiljer påverkar också relationerna.
Det forskarna är överens om är att en god relation mellan barnbarn och mor- och farföräldrar är bra för allas hälsa och välmående, oavsett kön och situation.

Mormor är mjuk

Ordet mormor förknippas i högre grad än farmor med adjektiv som aktiv, god, mjuk, varm, trygg, rolig, ljus och nära. Hur vi reagerar på orden farmor och mormor, undersöktes av Henrik Sandström på Uppsala universitet. Resultatet visar att mormor skattades högre än farmor.  Männen skattade på ett tydligt sätt farmor högre än vad kvinnorna gjorde. Umgänget med mormodern och farmodern spelade ingen större roll för hur de uppfattade ordet mormor. Däremot bedömdes farmor positivare i takt med att man träffades mer ofta.

Dölj faktaruta
Tidningen Senioren
Publicerad 2023-09-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas