”Jag känner min dotters kropp”
Relationer | barnbarn

”Jag känner min dotters kropp”

Margareta är 85 år och har tre barn, flera barnbarn och även barnbarnsbarn. Text Maria Gerlofson

Tidningen Senioren
Publicerad 2023-09-19

Hon kan förstå att det inte alltid är lätt att vara farmor. Men själv har hon lyckan att få det att fungera. Hon har två söner och en dotter och har bra kontakt med dem alla.
– Jag har en väldigt nära relation med min dotter. Jag tror att det är lättare som mamma att identifiera sig med dottern när hon väntar barn och föder det. Det är så mycket igenkänning. Det var inte samma sak med mina sonhustrur. Även om vi har en bra och nära relation kände jag inte samma närhet just under graviditeten och när barnbarnen var små.
Hon beskriver det som en fysisk närhet. När dottern hade mjölkstockning, mindes hon precis hur det kändes. Det var som att hon hade det själv.
Samtidigt har Margareta väldigt bra kontakt med sina svärdöttrar och barnbarnen hon är farmor åt, även de som bor utomlands.
– Det ser så olika ut för alla med barnbarn och man kan inte alltid säga varför. Det geografiska avståndet påverkar förstås, slumpen och personlighet. Jag har försökt så gott jag kunnat att förstå hur andra tänker och känna empati. Jag tror också att det är viktigt att ge och ta i relationer. Det ska inte bara vara föräldrarna som ställer upp hela tiden och ger service till barn och barnbarn. Jag tror också att det är viktigt att våga dela med sig av egna problem till sina barn och våga visa sig som man är.

Fotnot: Margareta heter egentligen något annat.

Mormor är mjuk

Ordet mormor förknippas i högre grad än farmor med adjektiv som aktiv, god, mjuk, varm, trygg, rolig, ljus och nära. Hur vi reagerar på orden farmor och mormor, undersöktes av Henrik Sandström på Uppsala universitet. Resultatet visar att mormor skattades högre än farmor.  Männen skattade på ett tydligt sätt farmor högre än vad kvinnorna gjorde. Umgänget med mormodern och farmodern spelade ingen större roll för hur de uppfattade ordet mormor. Däremot bedömdes farmor positivare i takt med att man träffades mer ofta.

Dölj faktaruta
Tidningen Senioren
Publicerad 2023-09-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas