Svenskt genombrott mot alzheimer
Hälsa | Tema kroppen
Tio minuter. Mer tid tar det inte att göra testet som visar om du drabbats av Alzheimers sjukdom. Foto: Getty Images

Svenskt genombrott mot alzheimer

Forskare i Lund har hittat ett nytt och enklare sätt att säkerställa en Alzheimerdiagnos. Genom ett enkelt blodprov och ett kort minnestest kan man med 90 procents säkerhet säga vem som kommer att drabbas av sjukdomen. Även ett svenskt vaccin kan vara på väg.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2021-09-01

Oskar Hansson är professor i neurologi och leder det forskarteam vid Lunds universitet som i flera år följt upp personer som testats med den nya metoden. En kombination av ett blodprov med några kognitiva övningar och ett minnestest som inte tar mer än tio minuter att genomföra.
– Med blodprovet får man cirka 80 procents träffsäkerhet men tillsammans med de här två testerna kommer man upp i över 90 procents säkerhet, säger han.

 

Blodprovet kommer att bli tillgängligt till hösten och de kognitiva testerna är redan tillgängliga på många ställen.

Än så länge testas den nya metoden på ett antal vårdcentraler i Skåne men förhoppningen är att den så småningom ska användas inom hela primärvården. De patienter som nu gör testerna får gå vidare för att få sin diagnos säkerställd genom ytterligare prover, bland annat ryggmärgsprov. När man så småningom är helt säker på att resultaten på vårdcentralerna är tillräckligt säkra kommer det räcka med ett besök där för att få sin diagnos, eller för att kunna avskriva misstankarna.
– Blodprovet kommer att bli tillgängligt till hösten och de kognitiva testerna är redan tillgängliga på många ställen, säger Oskar Hansson

Bengt Winblad och Oskar Hansson.

 

Den nya testmetoden han och hans forskarteam arbetat fram, och som presenterats i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine, är tänkt att användas på personer som själva söker vård för att de upplever sig ha en minnesproblematik och vill veta om de har Alzheimers sjukdom eller inte.
– Den är inte tänkt att användas som screening. Är man orolig över att man tycker att ens minne och kognitiva förmågor försämrats är det viktigt att man kan få svar snabbt på vad problemen beror på.
Han tycker att det känns hoppfullt inom fältet kring Alzheimer just nu då det händer mycket.
– Jag ser det här som ett första steg. Det är även så att det är nya läkemedel på gång. De mediciner som finns idag brukar lite slarvigt kallas för bromsmediciner, men egentligen är de bara symptomlindrande. Men nu är ett nytt läkemedel på gång i USA. Då kommer vi för första gången att ha tillgång till en medicin som faktiskt bromsar sjukdomsförloppet och kan förhindra att plack bildas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Vilket gör det än viktigare att kunna ställa en säker diagnos så tidigt som möjligt, för att sätta in behandling i ett tidigt skede av sjukdomen.

Alzheimers sjukdom

  •  Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och utgör mellan 60 och 70 procent av alla fall.
  • 100 000 personer i Sverige beräknas lida av sjukdomen som är något vanligare bland kvinnor än män.
  • Det pågår mycket forskning kring Alzheimer, bland annat kring vilken roll biomarkörerna beta-amyloid och tau spelar.
Dölj faktaruta

Och nu har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt läkemedlet adukanumab, som blockerar det plack som bildas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Adukanumab kommer att säljas under namnet Aduhelm i USA och ges som en infusion var fjärde vecka. De studier på patienter som gjorts visar att läkemedlet minskar inlagringen av ämnet beta-amyloid i hjärnan, som är det som orsakar placket som skadar nervcellerna.
Bland svenska alzheimerforskare har beslutet tagits emot med blandade reaktioner. En del positiva, andra lite mer skeptiska. FDA har också med ett villkor i sitt godkännande av medicinen – att det måste göras en uppföljande klinisk prövning som bekräftar effekten av läkemedlet.

Ytterligare ett möjligt svenskt genombrott publicerades också nyligen i en studie kring framtagandet av ett vaccin mot Alzheimers sjukdom i tidskriften Nature Aging. Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet, är en av forskarna bakom studien.
Vaccinet AADvac1 har testats i en studie med närmare 200 deltagare med mild Alzheimer och en snittålder på 71 år.
Resultaten är lovande och pekar mot att vaccinet kan dämpa sjukdomsprocessen. Det är dock en relativt liten studie så forskarna kommer nu att gå vidare och undersöka det i en större studie.

Här kan du läsa hela artikeln, på engelska, i Nature Medicine.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2021-09-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas