Färdtjänsten kan bli valfråga 2014
Vård & omsorg

Färdtjänsten kan bli valfråga 2014

Färdtjänsten har potential att bli en het fråga inför nästa val. Kvaliteten inom färdtjänsten engagerar många. Inte bara äldre, funktionshindrade och deras anhöriga. Det är en symbolfråga för om vi kan få välfärden att fungera. Och hur den bäst organiseras och finansieras.

Publicerad 2011-11-30

Färdtjänsten har länge legat i det politiska bakvattnet. Frågan har debatterats i artiklar och insändare. Men trots löften om förbättringar har opinionen ännu inte lett till någon praktiskt politisk förändring. Partierna på båda sidor inom blockgränserna börjar mobilisera krafter för att positionera sig i färdtjänstfrågorna.

 

Vill reformera färdtjänstlagen

Än så länge verkar Folkpartiet och Kristdemokraterna kommit längst i det arbetet. Men också socialdemokratiska riksdagsledamöter har väckt frågan genom att motionera om att färdtjänstlagen behöver reformeras.
– Färdtjänsten i många kommuner har försämrats så mycket att den inte uppfyller intentionerna när reformen genomfördes. Lagstiftningen behöver förtydligas för att höja kvaliteten och för att nå en likvärdig tillämpning i olika kommuner, säger Kurt Kvarnström (S) som är ledamot i socialförsäkringsutskottet.

 

Snål tolkning av lagen

Exempelvis finns det ett antal kommuner, inklusive Göteborg som valt att tolka lagens skrivning om att färdtjänst ska beviljas den som har ett ”funktionshinder som inte endast är tillfälligt” som att funktionshindret ska vara permanent. Man beviljar normalt alltså inte färdtjänstillstånd i samband med konvalescens efter olyckor eller operationer.
Andra kommuner tolkar bestämmelsen som att färdtjänst också ska beviljas om funktionshindret kan förväntas bestå i över en månad, tre månader eller ett halvår.

 

Vill se ökad valfrihet

Vänsterpartiet på kommunal nivå i Lund har föreslagit en valfrihetsreform som man kallar brukarval för att få den kommunala färdtjänsten att fungera bättre.
Det handlar om att kunderna själva får välja hur och med vem de vill åka.
De borgerliga partierna har haft en liknande idé i Eslöv. I andra kommuner som Gällivare och Gävle där färdtjänsten fått kritik har man inte haft några praktiska förslag till lösning.

– Det borde vara en självklarhet att färdtjänstkunderna själva kan välja vilket taxibolag man vill åka med istället för att man ska förvisas till den leverantör kommunen anvisar, säger Anna Starbrink landstingsråd för Folkpartiet i Stockholmsregionen som tidigare var ordförande i kommunens färdtjänstnämnd.
Starbrink var en av initiativtagarna till att man införde en möjlighet för färdtjänstkunderna i Stockholm som beställde rullstolstaxi att självständigt bestämma vilket bolag man ville åka med.

 

”Det blir för dyrt”

I Uppsala har man sedan några år tillbaka infört ett kundval där resenärerna själva får välja vilket bolag man vill åka med bland sju olika alternativ.
Moderaterna och Centern ligger tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna bakom det kundvalssystem för färdtjänsten som praktiseras i Uppsala. Men tillsammans med Miljöpartiet verkar de annars lite mer yrvakna än de andra partierna än så länge.
– Det är för dyrt. För rullstolstaxi i Stockholm har vi ett helt annat prissättningssystem som i första hand bygger på en fast egenavgift. Ska man införa kundval bör det inte påverka priset negativt, säger Anna Starbrink (FP).
– Lagen om valfrihet som gäller inom hemtjänsten och vården borde absolut gälla inom färdtjänsten också, säger Anna Starbrink som kommer arbeta för att Folkpartiet ska lägga fram ett sådant förslag i riksdagen.
Ett av skälen till Starbrinks engagemang är att den lösning som valdes för rullstolstaxi i Stockholm inte ansågs överensstämma med lagen om offentlig upphandling vid en prövning i kammarrätten tidigare i våras.

Text och foto Pelle Oskarsson/caliber film&reportage ab
Fotoassistent Carina Lundberg

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas