Svårare att få färdtjänst
I Göteborg ersätter Flexlinjen många färdtjänstresor. Foto Pelle Oskarsson/Carina Lundberg
Vård & omsorg

Svårare att få färdtjänst

Bättre tillgänglighet för dem som kan åka kollektivt. Men sämre service för dem som är beroende av färdtjänst. Det är resultatet av kommunernas besparingsprogram och investeringarna i tillgängligare kollektivtrafik på många håll i Sverige.

Publicerad 2011-11-30

Göteborg är en av de kommuner som gjort störst nedskärningar inom färdtjänsten. Antalet resor har halverats de senaste tio åren. Klagomålen på förseningar, väntetider och långa restider har tredubblats sedan 2005. Anmärkningarna på otrevligt bemötande ligger också kvar på en hög nivå.
Samtidigt har satsningen på tillgängligare kollektivtrafik och flexlinjer med specialanpassade lokalbussar för äldre samt rörelsehindrade och chaufförer som tar särskild hänsyn till resenärernas behov fått beröm.

– Förarna på flexlinjen är fantastiska. De pratar och skojar med oss som åker och hjälper till med kassarna fram till dörren när man har varit och handlat. Det är verkligen en förbättring jämfört med färdtjänsttaxi. Taxi fungerar också bra för det mesta. Men det händer ofta att de försenade och ibland är chaufförerna stressade och inte särskilt trevliga, säger Siv Larsson som är 75 år och har begränsad rörelseförmåga i benen efter ett hjärtstillstånd för en tid sedan.

Med hjälp av en eldriven rullstolsskoter har hon fått en hel del av sin rörelsefrihet tillbaka och Siv åker med flexlinjen ett par gånger i veckan. Färdtjänsttaxi blir det någon gång i månaden.

Anpassat för funktionshindrade
Göteborg har satsat hårt på att anpassa hållplatser och fordon för funktionshindrade. I stort sett alla bussar och tåg och en stor del av spårvagnarna har nu låga inkliv, rullstolsramper och särskilda platser för rullstolarna.
Antalet färdtjänstresor har halverats från omkring 1,1 miljoner resor för tio år sedan till 538 000 resor det senaste året. Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken räknar med att omkring 150 000 resor per år som tidigare gjordes med färdtjänsten nu görs med flexlinjen. Och att ytterligare lika många resor görs med den ordinarie lokaltrafiken. Något som leder till besparingar för Göteborgs kommun på tiotals miljoner kronor per år.

Det är en slutsats utifrån att färdtjänsten i Göteborg räknar med att en resa i genomsnitt kostar 230 kr. Tar man det gånger 150 000 resor blir det 34,5 miljoner kronor. Källan är färdtjänstens och Västtrafiks årsredovisningar.

Men ytterligare omkring 300 000 resor per år har ”försvunnit” genom politiskt beslutade nedskärningar och restriktioner för färdtjänstresandet. Det motsvarar nedskärningar på närmare 66 miljoner jämfört med den tidigare resefrekvensen.

 

Svårare att få färdtjänst

Det har blivit allt svårare att få färdtjänsttillstånd och antalet resor för resenärerna har skurits ned.
– Det är naturligtvis jättebra att kollektivtrafiken blivit tillgängligare för fler som kan resa på tider som passar dem. Och till viss del har säkert resandet ersatts genom att anhöriga skjutsar mer. Men den dominerande effekten av restriktionerna i färdtjänstresandet är att äldre och rörelsehindrade får dra ner på sina aktiviteter och blir sittande hemma istället, säger Gunnar Hindelius, ordförande i Trafikkommittén för SPF i Göteborg.

 

Kvaliteten på färdtjänsten är sämre

I besparingsprogrammen har också kvaliteten på resandet dragits ner. För att vara garanterad att få en bil som inte anländer till resmålet senare än man önskar ska resan beställas minst två timmar i förväg. Bokningscentralen kan förskjuta önskad avresetid och ankomsttid i upp till en halvtimme eller mer. Förseningar är vanliga och restiderna kan ibland bli långa genom att centralen planerar in samåkning och rundturer som inte alltid är rationella.
– En dam jag talade med nämnde att det kunde ta nästan en hel dag att åka med färdtjänsten fram och tillbaka till hårfrisörskan. Först blev hon placerad på en rundresa med en hämtningstid som gjorde att hon fick åka betydligt tidigare än hon önskat och var framme nästan en timme för tidigt.

– När hon sedan skulle åka hem igen fick hon först vänta i nästan en timme och sedan åka på en rundtur som gjorde att resan tog över en halvtimme mer än normalt. Det verkar inte särskilt vettigt, säger Gunnar Hindelius.

 

Räkna med förseningar

Förseningar på upp till tio minuter är ”billigt” i färdtjänstens datoriserade bokningssystem.
Enligt färdtjänstens statistik kommer 90 procent av bilarna fram inom tio minuter från utlovad tid. Drygt 8 procent av bilarna är försenade i 11-20 minuter eller mer och 1,6 procent av bilarna är försenade i över 20 minuter.
Eftersom det görs närmare 538 000 färdtjänstresor i Göteborg varje år betyder det att över 9 000 färdtjänsttransporter är försenade i över 20 minuter varje år. Och att 45 000 färdtjänstbilar är försenade i 11-20 minuter eller mer.

 

Beställningen kan ändras

Men det verkliga antalet längre förseningar kan vara betydligt högre eftersom färdtjänsten kan placera om beställningarna i sitt system i upp till tio minuter utan att meddela resenären.

– Det är en brist som vi är medvetna om. Vi håller just på att se över om det finns en möjlighet att vi kan ringa upp resenärerna och meddela när en sådan ombokning sker, säger Emma Qvarfordt, trafikchef på färdtjänsten.

 

Otrevliga förare

Ett annat problem som färdtjänsten lovat att ta krafttag för att lösa är förare som uppträder otrevligt mot resenärerna.
Bland de hundratals klagomål på bemötande som rapporterats in från kunderna varje år finns ett stort antal förare som vägrar hjälpa kunderna till och från bilen. Förare som inte vill hjälpa till att bära kassar och hjälpmedel och förare som kört trafikfarligt eller pratat i mobiltelefonen under hela resan.
– Vi pratar ofta om färdtjänsten vid våra träffar och det är tydligt att det fortfarande är alldeles för vanligt med förseningar, långa restider och otrevligt bemötande. Särskilt från förarna från ett par av bolagen trots att ledningen för färdtjänsten lovat att vidta åtgärder i flera år nu. Det är alldeles oacceptabelt och jag kan inte förstå hur de kan behålla kontrakten vid upphandlingarna år efter år, säger Gunnar Hindelius.

 

Allvarliga olyckor

De bolag som fått flest anmärkningar i förhållande till antalet färdtjänstresor både när det gäller bemötande och förseningar i Göteborg är Taxi Kurir, Taxi 020 och Taxi Seaway.

De senaste åren har det också skett ett antal allvarliga olyckor och tillbud vid färdtjänstresorna. Funktionshindrade och dementa som behöver hjälp och stöd har lämnats av chaufförerna utan att det funnits personal på plats som kunnat hjälpa till. Chaufförer har kört vårdslöst, resenärer har ramlat i närheten av bilen på grund av otillräcklig ledsagning och det har skett flera olyckor när nya orutinerade bolag och förare inte har haft kunskap nog att använda trappklättrare på ett säkert sätt.
– Det är absolut inte acceptabelt. Vi arbetar hårt för att minimera olyckor och förseningar och för att våra resenärer ska få bra transporter med bra bemötande, säger Ingemar Karlsson som är chef för färdtjänsten i Göteborg.
– Vi vidarebefordrar alla anmärkningar till de berörda bolagen och vi har regelbundna uppföljningsmöten med entreprenörerna. Bolagen får betala böter vid stora förseningar och allvarliga förseelser. Och både vi och taxibolagen har möjlighet att stänga av förare som är olämpliga från att köra för färdtjänsten, säger Ingemar Karlsson.

 

Priset viktigt vid upphandling av färdtjänst

Trots det finns det finns det ett tjugotal förare som har 5-10 anmärkningar under det senaste året och fortsätter att köra för färdtjänsten. 16 av 18 är kör för Taxi Kurir. Två för Taxi Seaway.
– Men det är viktigt att betona att de allra flesta förarna även från de mest kritiserade bolagen får högt betyg från resenärerna i våra kundundersökningar. De lämnar bra priser vid våra upphandlingar och vi måste också göra en bedömning av hur allvarliga klagomålen är, säger Ingemar Karlsson.
Taxi Kurir och Taxi 020 ingår i Fågelviksgruppen. Ett holdingbolag inom transportnäringen som äger taxibolag över hela Sverige.
– Har man en hög volym på sina transporter får man av naturliga skäl också fler anmärkningar. Men om vi har fler anmärkningar än andra bolag i förhållande till hur mycket vi kör måste vi titta närmare på det. Vi vill självklart att våra resenärer ska vara nöjda med vårt företag och vi måste kanske se över vår rekrytering och utbildning, säger Gösta Ohlsson Sverigechef för Taxi Kurir.

 

Text och foto Pelle Oskarsson/caliber film&reportage ab
Fotoassistent Carina Lundberg

Göteborg

”Det går inte skära mer”
Tidigare har den politiska målsättningen i Göteborg varit att skära ned färdtjänstresorna i Göteborg ytterligare till 400 000 resor om året. Samtidigt krävs bättre kvalitet.
– Det är två oförenliga mål och efter flera år med sparkrav har vi nu vi istället fått ett tilläggsanslag på 10 miljoner kronor, säger Ingemar Karlsson, chef för färdtjänsten i Göteborg.
Det extra anslaget motsvarar omkring en tiondel av de besparingar och nedskärningarna som gjorts på årsbasis i Göteborg de senaste åren och ska användas till att upphandla ytterligare 45 000 taxiresor och 15 000 resor med flexlinjen 2012.
Totalt inom hela Västra Götalandsregionen räknar Västtrafik med att den senaste anpassningen av kollektivtrafiken för funktionshindrade handlar om en investering på 150 miljoner kronor. En satsning som betalar sig själv på 1-2 år, enligt Västtrafiks egna utredningar. Och det stämmer med hur mycket av kostnaderna och resandet som man räknar med kommer att flyttas över från färdtjänstresor till kollektivtrafiken.

Resor försvann
Antalet färdtjänstresor har halverat i Göteborg på tio år.
Fler åker med flextrafik och kommunaltrafik i Göteborg.
300 000 resor har ”försvunnit”.
Anhöriga skjutsar mer.
Kollektivtrafiken har blivit mer tillgänglig men rörelsehindrade kommer inte ut lika ofta.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas