”Uppdraget blir aldrig färdigt”
Kongress 2017 | Kongress 2017
Christina Rogestam och Per Bolund. Foto: Tomas Södergren

”Uppdraget blir aldrig färdigt”

En kongressperiod på tre år är kort tid för att vinna framgångar i politiken. Men SPF Seniorerna har lyckats. Åtminstone delvis.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-05

När Christina Rogestam som nyvald förbundsordförande höll sitt tacktal till ombuden i Jönköping 2014 avslutade hon med orden: ”Tillsammans ska vi föra arbetet vidare med målet att skapa en bättre livssituation för alla Sveriges pensionärer.”

Men hon sa en sak till: ”Uppdraget blir aldrig färdigt!”

Christina Rogestam säger sig, i likhet med sin företrädare Karl Erik Olsson när han skulle summera kongressperioden 2011-2014, följaktligen inte vara mer än måttligt nöjd med det totala utfallet – mätt i realpolitiska framgångar – under 2014-2017.

Också stolt

– Pensionerna har stabiliserats på 2009 års nivå. Regeringen har lappat och lagat med två mindre skattesänkningar och bostäderna har man egentligen bara börjat ta itu med.

Samtidigt är Christina Rogestam stolt över sådant som faktiskt uppnåtts. Det är svårt att mäta, men medvetenheten om matens och måltidssituationens betydelse har höjts avsevärt, menar hon. Något som Susanne Rolfner Suvantos nyligen framlagda utredning av kvaliteten i den svenska äldreomsorgen visar.

Frågan om behovet av ett reformerat pensionssystem är alltmer i centrum för politikernas uppmärksamhet. Man har trots allt påbörjat en utredning om grundskyddet i systemet.

– Det är ett steg som är viktigt. Det behövs förstås mycket mer innan hela pensionssystemet fungerar tillfredsställande, men vi bidrar till att politikerna måste ta i frågan. Det är i sig en betydelsefull insats.

Förbundet viktigt

Om seniorerna inte skulle ha haft sina företrädare i form av organisationer som SPF Seniorerna så skulle läget, och livssituationen för Sveriges pensionärer, vara radikalt mycket sämre, tror Christina Rogestam.

– Det finns så många grupper i samhället som kämpar för sina rättigheter och sina intressen. Skulle äldre vara i tysthet skulle våra frågor falla längre ner.

De svagas talan

Framför allt är SPF Seniorernas roll, uppgift och ansvar att tala för de svagaste seniorerna, de sköraste, anser Christina Rogestam.

– De som inte längre kan tala för sig själva. Vi som är yngre än så och som har fått ett helt annat utfall av samhället har ett ansvar att betala tillbaka genom att hjälpa våra äldre bröder och systrar.

Högt ställda krav

Och medlemmarnas förväntningar på hårt arbete inom en rad områden är höga. En spegelbild av det är mängden äldrepolitiska motioner som las fram på kongressen i Jönköping (sa faktaruta).

Men även om man kan redovisa uthålliga äldrepolitiska insatser på de områden motionärerna begärt, så återstår den kanske viktigaste frågan: Vad blev egentligen genomslaget i den praktiska politiken?

Fyra områden

Enligt organisationens egen analys har man nått tydliga framgångar på fyra områden:

 • Pensionärsskatten har sänkts 2016. Lång väg återstår visserligen till att pensionärsskatten är utplånad, och SPF Seniorerna kommer knappast att ge regeringen en lugn stund fram till valet om man inte fullföljer utfästelserna från valrörelsen 2014. Statsminister Stefan Löfven (S) väntas dessutom till kongressen i Gävle, och då lär han få frågor i ämnet.
 • Valfriheten inom vård och omsorg. Med envishet och retorisk hetta har förbundsordförande Christina Rogestam markerat hur viktigt det är att dålig äldreomsorg kan väljas bort. Argumentationen bottnar också i synen på att en vuxen människa alltid har fått välja, och att den rättigheten inte får begränsas eller rent av gå förlorad på grund av stigande ålder.
 • Mat med kvalitet. Matpatruller ute i landet har gjort stora insatser, och på central nivå har åtskilliga debattinlägg åstadkommit större medvetenhet om matens betydelse, och vikten av att valfriheten utvecklas också när det gäller vem som ska leverera vilka maträtter inom hemtjänsten.
 • Regeringen har skurit ner på RUT-avdraget, men inte för 65-plussare. Tvärtom har avdraget utökats med bland annat IT-tjänster, vilket föreslogs i en av motionerna i Jönköping. Man kan också göra RUT-avdrag för flytthjälp, vilket SPF Seniorerna krävt i olika sammanhang.

Motgångar då?

Regeringen valde att höja maxtaxan för hemtjänsten, trots att förbundet agerade med ”Hemtjänstuppropet” vilket samlade över 10 000 namnunderskrifter vilka också överlämnades till äldreministern. ”Ett av de äldrepolitiska beslut som har varit tråkigast att fatta”, medgav äldreminister Åsa Regnér i en intervju för Senioren nyligen.

Kampen för att mammografiscreening ska vara avgiftsfri också för kvinnor som fyllt 74 år går vidare. Ett genombrott var nära i riksdagen 2016, men föll på mållinjen.

Pensioner och kontanter

Den kanske enskilt högst prioriterade frågan för förbundsstyrelsens äldrepolitiska ansträngningar gäller pensionssystemet. Att det måste reformeras visar nya fakta som man tagit fram och som visar att fattigpensionärerna hela tiden blir fler. Genom att dessutom låta ansvariga riksdagspolitiker känna på hur det kan vara att få en garantipension att räcka en hel vecka – vilket gav stort medialt genomslag – hoppas man att frågan har nått ut till breda lager medborgare men också längre in i de beslutande politikernas hjärtan.

På kontanternas område har namninsamlingar och uppvaktningar av ansvarig minister (Per Bolund, se bilden ovan) klargjort SPF Seniorernas uppfattning och krav. Makten svarar på detta område, liksom på pensionernas, med att tillsätta utredningar. Det hela är en armbrytning där uthålligheten kan bli avgörande. Avgörande för utgången blir kanske kreativiteten i att skapa opinion.

Också på bostadsfronten pågår striden för fullt. Argumenten för höjt bostadstillägg och sänkt reavinstbeskattning förs fram, också av många fler aktörer än SPF Seniorerna. Bidrag till hissinstallationer och förbättrad tillgänglighet är andra krav som ingen är emot, men där beslut ännu saknas.

Motioner

En motion

Varje medlem i SPF Seniorerna har rätt att väcka en motion och lägga fram den till kongressen.
Ungefär hälften av de motioner som läggs till en kongress handlar om organisationens väl och ve, ofta kallade ”inre frågor”.
Yttre frågor med politiska förslag, är den andra tunga delen för ombuden att ta ställning till för att ge den nyvalda förbundsstyrelsen vägledning för den kommande mandatperioden.

Lång önskelista från ombuden

Här är 23 motioner som förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen 2014 att jobba med.

 • Inför lika skatt på lön och pension (fyra motioner)
 • Uppnå ett rättvisare pensionssystem (tre motioner)
 • Bankerna måste tillhandahålla kontanter (tre motioner)
 • Skapa ett varierat utbud av äldrebostäder (två motioner)
 • Lyft matfrågan inom äldreomsorgen
 • Inför RUT-avdrag för datortjänster
 • Kräv lagstiftning om kommunala pensionärsråd
 • Motverka informationsklyftan – öka kunskapen om internet
 • Öka engagemanget i HBT-frågor
 • Förbättra hörbarheten i SVT
 • Inför geriatriska centra för vård, utbildning och forskning
 • Fritt val kräver ställföreträdare i vården och omsorgen
 • Mun- och tandvård bör ingå i den allmänna sjukförsäkringen
 • Förbättra förutsättningarna att arbeta som god man
 • Bekämpa ålderismen och omotiverade åldersgränser

Kongressen beslutade också om ett vårdpolitiskt program med ett femtontal punkter.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-04-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas