Årsmöte med parentation för SPF seniorerna i Kvänum
Landet runt | SPF Skaraborg

Årsmöte med parentation för SPF seniorerna i Kvänum

SPF Skaraborg
Publicerad 2018-02-16

Runt hundra medlemmar hälsades välkomna av ordförande Birgit Hansen till årsmötet i Kvänums församlingshem. Birgit berättade att föreningen för närvarande har 247 medlemmar, vilket innebär en glädjande ökning med 17 medlemmar. Dagens program började med parentation. Föreningens kör, Tonsvalorna, sjöng under ledning av Emily Lundgren fyra finstämda sånger och Isa-Maj Malmberg framförde dikter av Atle Burman. Texterna i sångerna och dikterna var anpassade till varandra. Temat var resan från det svåra mot ljuset. Diakon Helen Svensson läste upp namnen på de sju medlemmar, som avlidit sedan förra årsmötet, och Liisa Holm tände ett ljus för var och en av dem. Före ljuständningen spelade Carlo Hansen på altfiol och Emily Lundgren sjöng och ackompanjerade på pianot G.F. Händels Lascia ch’io Pianga.

Efter minnesstunden tog de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna vid. Lars-Ove German valdes till ordförande för presidiet, Rolf Hällsås valdes till sekreterare  och Isa-Maj Malmberg valdes till pressreferent. Till protokolljusterare valdes Kristina Svensson och Isa-Maj Malmberg. Föredragningslistan fastställdes. Alla val var väl förberedda och föredragningslistans 43 punkter klubbades igenom snabbt och effektivt. Birgit Hansen omvaldes som ordförande för innevarande år 2018. Årsmötet beslutade att styrelsen även i år skall bestå av elva ledamöter och valberedningen av fyra. Ombud, ledamöter, kontaktpersoner och ansvariga för olika kommittéer blev valda. Det beslutades att årsavgiften 2019 skall vara 250 kr. Serveringskommittén avtackades med en ros liksom de övriga som lämnat sitt förtroendeuppdrag.

Den nya kaffekommittén presenterades innan årsmöteshandlingarna avslutades. Sedan var det dags för den traditionella, efterlängtade smörgåstårtan med kaffe och kaka efteråt. Alla lät sig väl smaka och ljudnivån steg i glada höjder. Den trevliga samvaron var efterlängtad och samtalsämnena många. Sedan tog ordförande Birgit Hansen ordet och hälsade nya medlemmar välkomna samt informerade om kommande aktiviteter under våren. På listan fanns bl a pubkväll i Vara konserthus, bio för daglediga i Vara, kulturrally, lunchtrav i Axvall, Vegas on Ice i Tibro och vårresan till Karlstad. Härefter följde lottdragning på årorna. Nästa möte är i Kvänums församlingshem 15 mars och då får medlemmarna lyssna på Jimmy Paulsson och Anders Djup.

SPF Skaraborg
Publicerad 2018-02-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas